Henriksson Uudenmaan liikkumisrajoituksista: Hallitus haluaa turvata oikeuden elämään

Hallitus on eilen päättänyt rajoittaa liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä kolmen viikon ajaksi, 19.4. asti. Päätös tehtiin epidemian voimakkuuden vähentämiseksi muualla Suomessa ja siten terveydenhuollon kantokyvyn ylittämisen estämiseksi, jotta kaikki saavat tarvitsemaansa hoitoa. Koronatapauksia esiintyy Uudellamaalla yli kaksinkertainen määrä muuhun Suomeen verrattuna

– Tiedot vahvistetuista tartunnoista osoittavat, että koronavirusepidemia on kehittynyt Uudenmaan alueella nopeammin kuin muualla Suomessa. Juuri nyt riski tartunnan merkittävälle leviämiselle muualle Suomeen Uudeltamaalta on suuri. On välttämätöntä vähentää ihmisten lähikontaktia. Koronatartunnan leviämisen minimoimiseksi hallitus esittää, valmiuslain 118 pykälän perusteella Uudenmaan ja muun Suomen välisen liikkumisrajoituksen käyttöönottoa, sanoo RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

– Liikkumisvapaus on hyvin tärkeä perusoikeus. Oikeus elämään on kuitenkin kaikkein keskeisin perusoikeus. Jos saamme koko maassa samanaikaisesti paljon tehohoitoa vaativia koronatapauksia, tulee Uudenmaan sairaanhoito ylikuormittumaan. Näin siksi, että kaikkein erikoistunein sairaanhoito on Uudellamaalla. Liikkumisvapauden rajoittaminen tehdään siis sekä uusimaalaisten, mutta myös muualla Suomessa asuvien ihmisten suojelemiseksi. Toisin sanoen kaikkien parhaaksi. 

Valmiuslain 118. pykälässä todetaan, että poikkeusoloissa valtioneuvoston asetuksella voidaan tilapäisesti kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi.

– THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen käsitys on, että epidemian leviämistä Uudenmaan ulkopuolella on pystyttävä hidastamaan jo tehtyjen toimien lisäksi. Muussa tapauksessa erityisesti tehohoidon kantokyky voi epidemian huippuaikoina selvästi ylittyä osassa alueita. Jos näin käy, kaikkia tehohoidosta hyötyviä potilaita ei ehkä voida hoitaa heidän tarvitsemallaan tavalla ja heidän henkensä ja terveytensä voi vaarantua.

– Ymmärrän, että rajoitukset koetaan haastaviksi huomioiden, että esimerkiksi maakuntarajan toisella puolella sijaitsevalle mökille matkustaminen ei onnistu. – Pyydän kuitenkin vahvasti ymmärrystä sille, että hallitus ei tee tätä kiusatakseen, vaan suojellakseen ihmishenkiä. Siinä työssä tarvitaan nyt kaikkia. Tekemällä näin voimme jarruttaa tartunnan leviämistä.

– Seuraamme tietysti tilannetta päivittäin, ja mikäli havaitaan, että Uudeltamaalta matkustavien rajoittamisella ei enää ole vaikutusta tartuntojen leviämiseen tai mikäli valmiuslain edellytykset eivät enää toteudu, asetus tietysti kumotaan, Henriksson sanoo.

Hallituksen eilen hyväksymä asetus valmiuslain 118. pykälän mukaisten toimintavaltuuksien käyttöönotosta etenee nyt eduskuntaan, jossa myös perustuslakivaliokunta käsittelee sen. Perustuslakivaliokunnalla ja siten eduskunnalla on viimeinen sana. 

 

HOK-Elannon Osuuskauppavaalit pidetään 26.3-6.4.2020!

HOK-Elannon omistaa 600 000 asiakasomistajaa. Joka neljäs vuosi asiakasomistajat valitsevat ehdokkaansa HOK-Elannon edustajistoon, joka on osuuskaupan ylin päättävä elin. HOK-Elannon edustajistovaalit pidetään 26.3-6.4.2020.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Nyt tarvitaan käyttöpääomaa, ei projektirahoitusta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta hyväksyi eilen lisätalousarvion. Talousarvio pitää sisällään laajan taloudellisen avustuspaketin suomalaisille yrityksille. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzin mielestä kyseessä on hyvä alku.

Lue seuraava artikkeli