Henriksson om begränsningen av ut- och inresa till Nyland: Regeringen vill skydda liv

Regeringen har igår beslutat att begränsa rörelse mellan Nyland och resten av Finland under tre veckor, fram till den 19.4. Beslutet gjordes för att stävja coronaepidemins framfart i andra delar av landet och därmed förhindra att sjukvården överbelastas så att alla inte får den vård de behöver. I Nyland är förekomsten av coronafall över dubbelt större än förekomsten i övriga Finland

– Informationen om de bekräftade fallen visar att coronavirusepidemin har utvecklats snabbare i Nyland än i andra delar av landet.  Just nu är risken stor för en betydande spridning av smittan till andra delar av Finland. Det är helt nödvändigt att minska människors närkontakt med varandra. För att stävja spridningen av coronasmittan föreslår regeringen att vi tar i bruk en rörelsebegränsning mellan Nyland och resten av Finland enligt paragraf 118 i beredskapslagen, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.

– Rörelsefriheten är en mycket viktig grundrättighet. Det är ändå så att rätten till liv är den mest centrala grundrättigheten. Om vi i hela landet får många coronafall som kräver intensivvård samtidigt så kommer också sjukvården i Nyland att överbelastas. Detta eftersom den mest specialiserade sjukvården finns i Nyland. Begränsningen av rörelsefriheten görs således både för att skydda nylänningarna och människorna i övriga delar av Finland, det vill säga för vårt allas bästa.

I beredskapslagens 118 paragraf konstateras att rätten att vistas eller röra sig på en bestämd ort eller ett bestämt område kan förbjudas eller begränsas tillfälligt under undantagsförhållanden om det är nödvändigt för att avvärja en allvarlig fara som hotar människors liv eller hälsa.

– THL:s och social- och hälsovårdsministeriets gemensamma syn är att det krävs åtgärder utöver de som redan tagits för att förhindra spridningen av epidemin utanför Nyland. Gör man inte det riskerar speciellt intensivvårdens kapacitet överskridas märkbart under epidemins topp. Händer det, kan vi kanske inte vårda alla patienter som behöver intensivvård på det sätt de behöver, och därmed riskeras deras liv och hälsa.

– Jag kan förstå att begränsningarna kan upplevas som krångliga med tanke på att man inte till exempel kan åka till sommarstugan om den är på andra sidan landskapsgränsen.   Men jag vill starkt be om allas förståelse för att regeringen inte gör detta för att förarga, utan för att skydda människoliv. I det arbetet behövs vi alla. Genom detta kan vi bromsa smittospridningen.

– Vi följer förstås med läget dagligen. När det visar sig att en begränsning av resande från Nyland inte längre har någon effekt på spridningen av smittan och beredskapslagens krav på nödvändighet inte längre uppfylls så upphävs förstås förordningen, säger Henriksson.

Den av regeringen igår godkända förordningen om ibruktagning av befogenheter i beredskapslagens 118 § går nu till riksdagen, där också grundlagsutskottet kommer att behandla förordningen. Grundlagsutskottet och därmed riksdagen har sista ordet.

Dags för HOK-Elantos handelslagsval!

Mellan 26.3-6.4.2020 kan du rösta på din representant i HOK-Elanto-valet, via nätet eller per post.

Läs föregående artikel

Rätt beslut av regeringen att begränsa rörelse till och från Nyland – nu behövs insatser för att stöda företag och kommuner

Regeringen fattade beslut igår, 25.3, om att begränsa rörelse mellan Nyland och resten av Finland under tre veckor, fram till den 19.4. SFP i Helsingfors kretsordförande Cecilia Ehrnrooth och SFP i Nylands kretsordförande Dan Johansson anser att regeringens beslut var nödvändigt. Regeringen är handlingskraftig och har kunnat fatta konkreta beslut med uppbackning av hälsovårdsmyndigheter, forskare och jurister.

Läs följande artikel