HUS joutuu nostamaan asiakasmaksuja ja myymään omaisuutta

HUS-yhtymän hallitus kokoontui tänään käsittelemään vuoden 2024 talousarvion linjauksia. Kokoukseen osallistui RKP:n hallituksen jäsenet Elin Blomqvist-Valtonen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta ja Karin Cederlöf Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

HUS saa rahoituksensa Uudenmaan hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta, eli HUSin omistajilta. Omistajat päättivät viime kesänä asettaa HUSille 52 miljoonaa pienemmän budjettikehyksen kuin mitä HUS arvioi tarvitsevansa. Sen jälkeen HUSin alijäämä on kasvanut entisestään. Hallituksen tänään käsittelemä laaja toimenpidepaketti sisälsikin toimia, joilla HUSin menoja vähennetään ja tuloja kasvatetaan. Talouden tasapainottamiseksi tullaan muun muassa myymään HUSin kiinteistöjä, korottamaan asiakasmaksuja uuteen lainsäädännön enimmäismäärään (noin 20 %:n korotus) ja säästämään vähentämällä vuokratyövoiman käyttöä. Hallitus päätti myös käynnistää neuvottelut HUSin ja sen omistajien, eli Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa HUSin budjettikehyksen korottamiseksi 12 miljoonalla eurolla ensi vuodelle.

– Taloudellinen tilanne on äärimmäisen vaikea. Perussopimuksen mukaan HUSin budjetin on oltava tasapainossa, eli HUS ei voi laatia alijäämäistä budjettia. Tämä tarkoittaa sitä, että liian tiukasta kehyksestä johtuvien säästöjen löytämisen lisäksi meidän on paikattava vuodesta 2023 alkaen syntyvää alijäämää. Säästötarve on yhteensä yli 115 miljoonaa. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta talous saadaan vakautettua.

Potilasmaksujen korotus huolestutti RKP:n edustajia. Cederlöf ja Blomqvist-Valtonen kannattivat muutosehdotusta, jonka mukaan selvitetään, voidaanko laajentaa mahdollisuuksia maksuhuojennuksiin, esimerkiksi työttömille. Muutosehdotus voitti äänestyksessä. Tällä hetkellä ainoastaan psykiatrisilla osastoilla olevilta potilailta, velkajärjestelyssä olevilta ja takuueläkkeellä olevilta ei peritä maksuja, eikä heidän tarvitsisi maksaa maksuja jatkossakaan. 

– Maan hallituksen kohdistaessa säästötoimia vähävaraisiin, näen tärkeänä, ettemme rasita entisestään niitä, jotka jo nyt kamppailevat arjen kustannusten kanssa. Asiakasmaksut eivät saa muodostaa estettä hoitoon hakeutumiseen. Toivomme, että voimme vielä päättää, että maksuja ei peritä esimerkiksi taloudellisissa vaikeuksissa olevilta työttömiltä”, Karin Cederlöf sanoo.

Blomqvist-Valtonen ja Cederlöf ovat valmiita etenemään ehdotetuilla toimenpiteillä, vaikka ne eivät olekaan optimaalisia. Tärkeintä RKP:lle on turvata asukkaiden oikeus laadukkaaseen hoitoon, lähipalvelut ja koulutetun henkilökunnan saatavuus. Henkilöstön hyvinvointi ja viihtyminen on kaiken lähtökohta myös vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Tästä syystä Cederlöf ja Blomqvist-Valtonen ovat helpottuneita siitä, että hoitohenkilökuntaan tai henkilökunnan etuuksiin ei ole ehdotettu leikkauksia. HUSin toiminta pysyy vakaalla pohjalla, vaikka tilanne on vaikea.

Lopullisen budjettipäätöksen tekee marraskuussa hallitus. 

HUSin yhtymäkokous hyväksyy talousarvion lopullisesti joulukuun kokouksessa.

Wickström: Terveydenhuolto tarvitsee työrauhaa

Eduskunnassa keskusteltiin tänään hallitukselle esitetystä välikysymyksestä koskien sosiaali- ja terveysalan paikallispalveluja sekä hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamista. Kansanedustaja Henrik Wickström (RKP) korosti ryhmäpuheessaan, että nyt ei ole lyhytaikaisten ratkaisujen aika, vaan tarvitaan työrauhaa, jotta koko terveydenhuoltoala pääsee kunnolla käyntiin uudistuksen jälkeen. Hän korosti myös, että henkilöstö on terveydenhuollon tärkein resurssi.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds helpottunut Itämeren kalastuskiintiöpäätöksestä

EU-maiden ministerit ovat tänään sopineet Eurooppa-neuvoston maatalous- ja kalastusneuvostossa Itämeren vuoden 2024 kalastuskiintiöistä. Nils Torvalds (RKP/Renew) on helpottunut siitä, että pahimmat pelot täydellisestä kiellosta eivät toteutuneet, vaan mm. lohen ja silakan kalastus voi jatkua, vaikkakin hieman pienemmissä määrin monissa osissa Itämerta.

Lue seuraava artikkeli