Missbrukarvården på svenska måste räddas

Pixne-kliniken, som nu är den enda enheten i Svenskfinland som erbjuder dygnet runt-vård och stöd, står inför nedläggning ifall de kommunala beslutsfattarna inte tänker om.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson är bekymrad över hur det ska gå med missbrukarvården på svenska i framtiden. Pixne-kliniken, som nu är den enda enheten i Svenskfinland som erbjuder dygnet runt-vård och stöd, står inför nedläggning ifall de kommunala beslutsfattarna inte tänker om.

– Vi vet att den kommunala ekonomin är trängd. Men vi har också ett ansvar som beslutsfattare, att speciellt i ekonomiskt utmanande tider se till att de som har de svårast ställt också kan ges ett drägligt liv. Därför är jag bekymrad över att de tvåspråkiga kommunerna som har finansierat Kårkulla samkommun så att man har klarat av att upprätthålla Pixnekliniken nu verkar backa. Ifall vi inte på finlandssvenskt håll månar om vården för dem som inte själva kan stå på sig i samhället, vem ska då göra det?, frågar Henriksson.

Tyvärr är det uppenbart att enbart öppenvårdstjänster inte räcker som vårdmetod för dem som vill komma upp ur drog- eller missbrukarträsket. Det behövs också ett dygnet runt-alternativ. Det finns det flera konkreta exempel på. Varje människoliv är värdefullt och vi måste klara av att upprätthålla en möjlighet att rädda dem som riskerar att förloras.

– Därför hoppas jag nu att beslutsfattarna runt om i våra tvåspråkiga kommuner tänker till och ger den svenska missbrukarvården en möjlighet att fortsätta, säger Henriksson.

Meidän riveihimme eivät rasistit ole tervetulleita

Suomalaiset ympäri maan kokoontuvat tänään rasismin ja fasismin vastaisiin mielenosoituksiin.

Lue edellinen artikkeli

Hallitus kohtelee turvapaikanhakijoita kuin rikollisia

Sen sijaan, että hallitus kieltäisi lasten säilöönoton – kuten lukemattomat ihmisoikeusjärjestöt ovat jo vaatineet –kiristää hallitus turvapaikanhakijoiden valvontaa entisestään tarkemman valvonnan kautta.

Lue seuraava artikkeli