Vastoin hallituksen kaavailuja katsomme, että sosiaalihoidon – johon sisältyvät perussosiaaliturva, päihdehoito, lastensuojelu ja vanhustenhoiva – tulee pysyä kunnan vastuulla. Sosiaalihoito ja ehkäisevä hoitotyö vaatii paikallistuntemusta ja sen on oltava lähellä ihmisiä. Se muodostaa erittäin tärkeän osan hoitoketjua. Sosiaalihoitotyö vaatii julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin aktiivista yhteistyötä.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.