Päihteiden väärinkäyttö ja päihderiippuvuus on laaja ja kallis ongelma yhteiskunnassamme. RKP tavoittena on ehkäistä ennalta etenkin nuorten alkoholi-, huume-, douppausaine-, tupakka- ja peliriippuvuutta.
Yhteiskunnan on reagoitava nopeammin, kun havaitaan väärinkäyttöä. Apua hakevalla väärinkäyttäjällä tulee olla mahdollisuus välittömään hoitoon jokaisessa kunnassa. Huumeiden käyttöön liittyy usein rikollisuutta ja siksi poliisin ja sosiaaliviranomaisten yhteistyö on ratkaisevaa. Lisäksi on tärkeää, että nuorille ruotsinkielisille väärinkäyttäjille tarjotaan ruotsinkielistä hoitoa ilman, että heidän täytyy erikseen pyytää sitä.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri, Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »