Norrback: Askel lähempänä kestävää susipolitiikkaa

Maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään antanut päätöksensä kansalaisaloitteesta, joka käsittelee suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Valiokuntaan kuuluva kansanedustaja Anders Norrback on tyytyväinen lopputulokseen.

Valiokunta ehdottaa kansalaisaloitteen perusteella muun muassa, että hallitus pyrkisi varmistamaan, että luvat myönnetään siten, että mahdolliset oikaisuvaatimukset eivät estäisi toimenpiteen toteuttamista. Lisäksi esitetään, että eduskunta toteaisi, että susien lukumäärän viitearvon määrittäminen ei perustuisi pelkästään genetiikkaan, vaan myös turvallisuuteen, sosiaalisiin tekijöihin ja metsästyskulttuuriin. Tässä on myös syytä tarkastella lähemmin, miten asiaa käsitellään Ruotsissa.

– Olen tyytyväinen valiokunnan lausuntoihin ja siihen, miten kansalaisaloitteen käsittely on edennyt valiokunnassa. Jos eduskunta hyväksyy päätösehdotuksemme, olemme askeleen lähempänä kestävää susipolitiikkaa. Susipolitiikassamme on vielä monia haasteita, mutta otamme kuitenkin askeleen eteenpäin, sanoo Norrback. 

Rehn-Kivi: Oikeus elämään ja terveyteen on taattava kaikissa tilanteissa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi potilasturvallisuuslakia koskevan mietinnön. Valiokunta kannattaa lakiesitystä, joka perustuu riittävän suojatyön takaamiseen tehohoidossa ja kriittisessä kotihoidossa työkiistan aikana, mutta ehdottaa pieniä muutoksia asiantuntijalausuntojen perusteella. Sekä perustuslakivaliokunta että työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ovat myös antaneet lausuntonsa, jotka tukevat lakiesitystä. RKP:n kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi uskoo, että vaikka tilanne on vaikea ja että omaishoitajien turhautumisesta on vahva ymmärrys, meidän on varmistettava, ettei meneillä olevan työtaistelun aikana menetetä ihmishenkiä.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Tämä kriisi tuskin on viimeinen

-Tämän hallituksen viimeinen budjettiesitys sisältää oleellisia toimia, joilla me torjumme taas tulleen kriisin, totesi Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ryhmäpuheessaan eduskunnan budjettikeskustelussa tänään.

Lue seuraava artikkeli