Norrback näkee digitalisaation hyvät puolet

Kansanedustaja Anders Norrback esitti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron, kun eduskunta tänään täysistunnossa käsitteli selontekoa Suomen digitaalisesta kompassista. Selonteko asettaa viitekehyksen Suomen digitaaliselle kehitykselle vuoteen 2030 asti ja nostaa esille digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia.

Meillä on Suomessa vahva osaaminen digitalisaatiossa ja koulutuksessa, jota meidän tulee vaalia, sillä se luo hyvän pohjan jatkokehitykselle. Suomen digiosaaminen on eurooppalaisittain suhteellisen korkealla tasolla. Noin 79 prosenttia 16–74-vuotiaista suomalaisista hallitsee digitaaliset perustaidot. Haasteet ovat useimmiten kuitenkin juuri tämän ikäryhmän ulkopuolella

– Olen huolissani digitaalisesta syrjäytymisestä. Digitalisaatio lisää käyttäjän vastuuta, joten lähtökohtana tulisi olla se, että kehitettävät järjestelmät ovat niin helposti ymmärrettävissä, että kaikilla on mahdollisuus oppia niiden käyttö. Lisäksi digitaalisten palveluiden saavutettavuus on äärimmäisen tärkeää. Ihmisillä on erilaiset edellytykset, ja sen takia jatkossakin tulee aina olla olemassa vaihtoehtoja digitaalisille palveluille. Digitaaliset ratkaisut eivät saa koskaan poistaa palveluiden inhimillistä aspektia, varsinkaan julkisella sektorilla, Norrback toteaa.

Norrback suhtautuu kuitenkin positiivisesti digitalisaation, ja korostaa, kuinka tärkeää on, että työskentelemme Suomessa aktiivisesti digitaalisen yhteiskuntamme kehittämisen puolesta. 

-Hyvin toteutettu digitalisaatio tukee Suomen yhteiskuntakehitystä, yksinkertaistaa prosesseja ja parantaa alueiden yhdenvertaisuutta. Digitaaliset palvelut ja etätyö myös parantavat mahdollisuuksia asettua asumaan entistä kauemmas fyysisestä työpaikasta, esimerkiksi maaseudulle, Norrback toteaa. 

Ollikainen: Toiminta Senaattikiinteistöissä on aina tultava etusialla

Tänään eduskunta on käynyt keskustelua valtioneuvoston selonteosta Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta. Kansanedustaja Mikko Ollikainen sanoo, että ammattimaisesta kiinteistöhallinnosta on hyötyä ja että valtion kiinteistöomaisuuden hallinnan keskittäminen Senaatti-konsernille on ollut tarkoituksenmukaista.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Oikeusministeri, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on saamelaisasioista vastaava ministeri, ja hän on johtanut uuden saamelaiskäräjälain valmistelua koko hallituskauden ajan. Henriksson pitää tärkeänä, että lakiesitys etenee eduskuntaan, vaikka hallituksessa ei päästy yksimielisyyteen. Keskusta äänesti esitystä vastaan.

Lue seuraava artikkeli