Ställ upp i kommunalvalet!

Kom med och arbeta för ett framgångsrikt Finland.

Läs mer

Partidagen 2020

Här hittar du all information gällande partidagen 2020.

Partidagen 2020

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland, ett öppet och tolerant Finland, ett Finland där individens frihet, men också ansvar, står i centrum.

Bli medlem

Senaste nyheter

SFP i Helsingfors: Låt elevvården vara kvar under bildningssektorn!


Planeringen kring den omfattande social- och hälsovårdsreformen fortskrider och SFP i Helsingfors ställer sig kritiskt till placeringen av elevvården under social- och hälsovårdssektorn istället för att hålla den kvar i bildningssektorns regi.

Läs mera

SFP i Egentliga Finland: En välfungerande och stabil infrastruktur är ett måste


SFP i Egentliga Finland lanserar under september och oktober sitt nya politiska program. Det politiska programmet synliggör fem fokusområden, varav infrastruktur är ett av dem. I programmet lyfter SFP kretsen fram följande punkter om infrastruktur:

Läs mera

SFP i Åbo nominerade 11 kandidater


Styrelsen för Svenska folkpartiet i Åbo har nominerat 11 nya kandidater till kommunalvalet 2021. Kandidatantalet i Åbo är nu uppe i 24.

Läs mera

| Veronica Rehn-Kivi

Rehn-Kivi: Klientavgifternas förnyande ett steg mot en rättvisare social – och hälsovård.


Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om klientavgifter inom social – och hälsovården. Enligt propositionen ska bland annat sjukskötares mottagningar inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa smittsamma sjukdomar bli avgiftsfria. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

Läs mera

Medborgarbladet

|

Hur skapar vi ett framgångsrikt Finland? Svenska riksdagsgruppens 15 sysselsättningsåtgärder


Svenska riksdagsgruppens femton punkter för ett framgångsrikt Finland – också efter coronapandemin

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen