Kommunalval

Hitta din kandidat i din hemkommun

Till kommunalvalssidan

Kommunalval 2021

SFP:s kandidater i kommunalvalet 2021 hittar du på vår kommunalvalssida! Här hittar du också vårt kommunalvalsprogram.

Till sidan

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland, ett öppet och tolerant Finland, ett Finland där individens frihet, men också ansvar, står i centrum.

Bli medlem

Senaste nyheter

Harms-Aalto: Nybygge för Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka


Barn har rätt till trygga och friska skol- och daghemsbyggnader med trivsamma och engagerande miljöer för inlärning. Utbildningsnämnden har godkänt utlåtandet från stadsmiljönämnden om projektplanen för Kottby Lågstadieskola. SFP i Helsingfors långvariga arbete når resultat och Kottby lågstadieskola och daghemmet Elka får nu nya utrymmen genom nybyggen.

Läs mera

| Anna-Maja Henriksson

Mikaela Nylander kallas till statssekreterare för justitieminister Anna-Maja Henriksson


Justitieminister Anna-Maja Henriksson kallar rättsnotarie, ekonomiekandidat Mikaela Nylander, 51, till sin statssekreterare vid justitieministeriet. Statsrådet utnämner statssekreterare. Avsikten är att Nylander tillträder tjänsten i augusti.

Läs mera

| Veronica Rehn-Kivi

Rehn-Kivi: Betänkandet om social- och hälsovårdsreformen blev klart!


Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har blivit klart med sitt betänkande om social- och hälsovårdsreformen. Riksdagsledamot och medlem i utskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över att arbetet med den stora reformen äntligen kommit i mål.

Läs mera

| Eva Biaudet

Biaudet gläds för ett starkt resultat för SFP i Helsingfors


– Med ett personligt röstetal på 3131 röster och SFP:s resultat på 6,5 % av rösterna i Helsingfors, kan vi verkligen utropa oss till vinnare. Det är ett starkt resultat för SFP i Helsingfors, och det är det bästa resultatet sedan 1996, säger riksdagsledamot Eva Biaudet.

Läs mera

Medborgarbladet

| Sofia Jern

Anna-Maja Henriksson: Goda värderingar behöver sina försvarare, också på lokal nivå


Kommunalvalet närmar sig med stormsteg och runt
om i landet rustar dryga 35 600 kandidater för val. Svenska folkpartiet går till val med en rekordlista och ställer upp
1 385 kandidater i totalt 65 kommuner – den största andelen kommuner partiet någonsin haft. Mängden SFP-kandidater har stigit sedan tidigare kommunalval, ett fenomen som senast skedde år 1984. Därtill har Svenska folkpartiet den största andelen unga kandidater på sin lista. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd över arbetet.

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen