Ställ upp i kommunalvalet!

Kom med och arbeta för ett rättvist Finland

Kom med

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland, ett öppet och tolerant Finland, ett Finland där individens frihet, men också ansvar, står i centrum.

Bli medlem

Senaste nyheter

| Henrik Wickström

Wickström: Gör det lättare att anställa


SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att företag ska få det lättare att anställa den första arbetstagaren. De små företagen är den största gruppen företag i Finland. Wickström skulle gärna se ett pilotprojekt riktat direkt till småföretagen vilket skulle betyda en byråkratiskt lättare och smidigare modell för att anställa den första arbetstagaren.

Läs mera

| Nils Torvalds

Torvalds: Välbehövliga beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken


Efter två år av utdragna förhandlingar beslutar Europaparlamentet under fredagen om den gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2021–2027.
– Våra jordbrukare behöver besked om vad som gäller, och den nya politiken kommer minska deras administrativa börda, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds

Läs mera

Centern och SFP i Jyväskylä ingick valförbund den 23.10.2020 inför vårens kommunalval 2021.


Jyväskylä fullmäktige har 67 ledamöter. I det nuvarande fullmäktige har Centern 11 platser. Valförbundets målsättning är att öka dessa platser i det nya fullmäktige år 2021.

Läs mera

| Veronica Rehn-Kivi

Rehn-Kivi: Tillgången till adekvata mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar måste tryggas


På webinariet som ordnades idag med temat ”Harvinaisten sairauksien hoito Suomessa: onko hoitoa, onko lääkkeitä?” diskuterades tillgången till mediciner för patienter med sällsynta sjukdomar. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) som tidigare i år gjort ett skriftligt spörsmål om ärendet stod som värd för tillfället. Systemet för läkemedelsersättning finns till för att trygga att medborgarna till skäliga kostnader får de öppenvårdsläkemedel som behövs vid behandling av olika sjukdomar. I fråga om sällsynta sjukdomar är detta inte fallet i Finland just nu. Till webinariet var följande sakkunniga inbjudna: avdelningsöverläkare Mikko Seppänen från enheten för sällsynta sjukdomar på HUS, direktör för Läkemedelsprisnämnden (HILA) Lauri Pelkonen, specialbarnläkare Kirsi Malmivaara från HUS samt Leena Virtanen från Suomen CF-yhdistys (föreningen för cystisk fibros i Finland), som alla från sin synvinkel konstaterade att det finns stora utmaningarna kring vården av sällsynta sjukdomar i vårt land.

Läs mera

Medborgarbladet

| Medborgarbladet

Miksi on tärkeä huomioida saamen kielet?


Kuluneen viikon aikana olemme huomioineet saamen kielten viikkoa. Kieliviikon tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja saada enemmän näkyvyyttä kielille julkisuudessa, mutta myös nostaa kielten asemaa. Suomessa puhutaan kolmea eri saamen kieltä, kaiken kaikkiaan jäljellä on enää yhdeksän.

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen