Kom med!

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant.

Bli medlem

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Läs mer

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

Vill du kandidera i riksdagsvalet 2023?

Ställ upp i riksdagsvalet! Fyll i dina eller en väns uppgifter i formuläret nedan, så kontaktar vi dig för att erbjuda mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Läs mer

Senaste nyheter

| Henrik Wickström

Västra Nyland behöver fler tågturer – diskussioner med trafik- och kommunikationsministeriet inleds


Strax innan slutet av december ska representanter för västnyländska kustbanagruppen diskutera med trafik- och kommunikationsministeriets representanter om hur fler tågturer kunde fås till Västnyland. Målsättningen är att skapa direkt tågtrafik mellan Helsingfors och Hangö.

Läs mera

| Eva Biaudet

Biaudet: Nödvändigt att öka på rättsvårdens resurser


Riksdagen förde idag remissdebatt om statsrådets redogörelse om rättsvården. I sitt gruppanförande lyfte riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) fram de satsningar regeringen gjort och att det är ett arbete som måste fortsätta under kommande regeringsperiod.

Läs mera

| Henrik Wickström

Wickström: Egenläkarmodell bör prövas i de nya välfärdsområdena


SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att de nya välfärdsområdena testar möjligheten till egenläkare. Enligt Wickström är utmaningen med vårdköerna akuta och nya lösningar behövs. Han hoppas se nya lösningar på hur vården ska organiseras så att vårdgarantin fylls.

Läs mera

| Thomas Blomqvist

Thomas Blomqvist: Nationell livsmedelsproduktion är en viktig beredskapsfråga


– Coronapandemin och kriget i Ukraina har gjort att vi på ett nytt sätt vaknat upp till frågor som försörjningsförmåga, självförsörjning och resiliens. Jordbruket måste kunna fylla sin centrala uppgift och förse oss med mat under alla omständigheter nu och i framtiden. Den nationella livsmedelsproduktionen är ytterst viktig för alla länder. Därför finns det jordbruksstöd också i länder som har betydligt varmare och bördigare förhållanden än här i Finland, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Läs mera

Medborgarbladet

|

Företagsamhet på tråden – vi svarar på fyra högaktuella frågor


Det ska alltid löna sig att jobba – det är något Svenska folkpartiet länge framhållit. Men hur ökar man sysselsättningsgrader, råder bot på arbetskraftsbristen och hur skapar man en sporrande skattepolitik, eller ett sunt investeringsklimat? I grund och botten ligger företagen. SFP:are tar upp fyra viktiga teman kring företagsamhet.

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen