SFP:s partidag

Besök SFP:s partidagssida

Partidag

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Läs mer

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

Senaste nyheter

|

Henriksson fortsätter leda SFP och siktar på en plats i nästa regering


SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under Svenska folkpartiets partidag 2022 fortsatt förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för SFP sedan 2016.

Läs mera

| Veronica Rehn-Kivi

Rehn-Kivi: Vården på svenska kan inte outsourcas


Svenska folkpartiets partidag går av stapeln som bäst. Under den allmänpolitiska debatten betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi de nya välfärdsområdenas utmaningar med att få verksamheten igång och att trygga vården på svenska. Rehn-Kivi, som sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott och är fullmäktigeledamot i Västra Nylands välfärdsområde, betonade vikten av samarbete mellan de tvåspråkiga vårdområdena och att det krävs en positiv inställning av både tjänstemän och politiker för att få servicen på svenska att fungera både på pappret och i praktiken. Både Egentliga Finlands och Västra Nylands välfärdsområden har ett lagstadgat samarbetsansvar för den svenskspråkiga servicen.

Läs mera

| Anders Norrback

Anders Norrback förutspår global livsmedelskris


Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP), utryckte sin oro över den globala matproduktionen på SFP:s partidagar i Åbo. Kriget i Ukraina påverkar tillgången till livsmedel då både Ukraina och Ryssland är betydande aktörer på den globala livsmedelsmarknaden.

Läs mera

| Joakim Strand

Strand: Ny industri- och innovationspolitik behövs


Det är helt klart att den nya världsordning vi pga. Rysslands aggressioner har framför oss – och de nya block och samarbetskonstellationer som småningom skapas – även för Finlands del kommer att ha enorm inverkan på handelspolitik överlag och särskilt på våra exportnäringar samt teknologianvändning och -utveckling.

Läs mera

Medborgarbladet

| Sofia Jern

Äntligen utbildas psykoterapeuter på svenska i Finland igen – och avgiftsfri psykoterapiutbildning börjar utredas


Efter en paus på ungefär tio år öppnar den svenskspråkiga psykoterapiutbildningen i Helsingfors sina dörrar igen. Utbildningen ordnas i samarbete med Helsingfors universitet och Finlands Svenska Psykoterapiföreing (FSP). Redan nu kan det konstateras att utbildningen väckt mycket intresse bland sökande, slår FSP:s styrelsemedlem Joachim von Weissenberg fast. Riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet om avgiftsfri psykoterapiutbildning är också avslutad: riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ till den del det gäller att inleda lagstiftningsarbete.

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen