Bli medlem i SFP

Kom med och jobba för ett tvåspråkigt, frisinnat och liberalt Finland.

Bli medlem

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland, ett öppet och tolerant Finland, ett Finland där individens frihet, men också ansvar, står i centrum.

Bli medlem

Senaste nyheter

| Veronica Rehn-Kivi

Rehn-Kivi: Jämlikt föräldraskap främjar barnets rättigheter


Riksdagen har idag fört en remissdebatt om regeringens förslag till familjeledighetsreform. Förslaget beaktar familjernas mångfald och uppmuntrar bland annat pappor att i högre grad ta ut föräldraledighet. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig över förslaget.

Läs mera

| Anders Adlercreutz

Adlercreutz: Familjeledighetsreformen möjliggör ett mer jämställt arbetsliv


Idag inleder riksdagen behandlingen av familjeledighetsreformen. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz är nöjd över att reformen går vidare och understryker dess betydelse för familjerna.

Läs mera

| Sandra Bergqvist

Bergqvist: Myndigheternas närvaro i skärgården måste garanteras


Riksdagen har idag fört remissdebatt om statsrådets redogörelse för den inre säkerhet. För att främja den inre säkerheten ser riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) det viktigt att myndigheternas närvaro runtom i landet garanteras.

Läs mera

|

Löfström: Tillräckliga resurser är avgörande för att säkerställa den inre säkerheten i Finland det innevarande årtiondet samt att servicen också fungerar på svenska


Idag debatterade riksdagen statsrådets redogörelse för den inre säkerheten. I redogörelsen analyseras nuläget i fråga om den inre säkerheten i Finland och de omständigheter som förutspås påverka den. Redogörelsen fastställer också målen och den planerade utvecklingsriktningen för detta årtionde.

Läs mera

Medborgarbladet

| Sofia Jern

Anna-Maja Henriksson: Goda värderingar behöver sina försvarare, också på lokal nivå


Kommunalvalet närmar sig med stormsteg och runt
om i landet rustar dryga 35 600 kandidater för val. Svenska folkpartiet går till val med en rekordlista och ställer upp
1 385 kandidater i totalt 65 kommuner – den största andelen kommuner partiet någonsin haft. Mängden SFP-kandidater har stigit sedan tidigare kommunalval, ett fenomen som senast skedde år 1984. Därtill har Svenska folkpartiet den största andelen unga kandidater på sin lista. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är nöjd över arbetet.

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen