EUROPAPARLAMENTSVAL 9 JUNI

Besök SFP:s valsida och bekanta dig med våra kandidater här

SFP:s valsida

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Läs mer

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

Ordförandeval 2024

Svenska folkpartiet i Finland kommer att välja ny ordförande på den ordinarie partidagen i juni i Helsingfors. Här hittar du information om ordförandedebatter inför partidagen i juni.

Läs mer

Senaste nyheter

| Henrik Wickström

Wickström: Ekonomin behöver framtidstro

Riksdagen förde idag debatt om den interpellation som väckts mot regeringen finanspolitik. Riksdagsledamot Henrik Wickström (SFP) lyfte i sitt gruppanförande fram de positiva ekonomiska åtgärderna regeringen åtagit för att på lång sikt stärka den finska…

Läs mera

SFP: Välfärdsområdesstyrelsen fattar beslut om jouren i Raseborg i juni

Partierna i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige har nått ett förhandlingsresultat om linjedragningarna för servicenätet. SFP är med i överenskommelsen, som har omfattats av alla andra partier förutom Sannfinländarna och Centern.

Läs mera

| Anders Adlercreutz

Adlercreutz på företagsbesök i Sastamala: Finland visar väg

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz har besökt Nammos fabrik i Sastamala. Nammo verkar inom försvarsindustrin och är delägt av Patria, ett bolag som i sin tur till hälften ägs av finska staten och vars ägarstyrning…

Läs mera

| Anders Adlercreutz

Adlercreutz: Vi får inte ta EU för givet – vi ska fortsätta arbeta för en ännu bättre union

Idag firas Europadagen. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz önskar en glad Europadag och påminner samtidigt om vilken roll EU spelat för Finland.

Läs mera

Medborgarbladet

| Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson: Tillbaka till utbildningstoppen

Bland det viktigaste för Finlands framtid är att vi fortsätter satsa på en god utbildning för våra barn och unga. Vart tredje år publiceras Pisa-resultaten. Det är en dag som man i utbildningskretsar väntar på med spänning. Hur har det gått för vårt land? Var placerar vi oss i den internationella jämförelsen? 

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen