Kom med!

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant.

Bli medlem

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland som är öppet och tolerant och där individens frihet, men också ansvar, är i centrum.

Läs mer

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

SFP:s Östersjöprogram

SFP lanserade sitt Östersjörpogram på Östersjödagen 25.8. Läs programmet här.

Läs mer

Senaste nyheter

Biaudet och Månsson värnar om akuten i Malm


Riksdagsledamot Eva Biaudet och SFP:s gruppordförande i stadsfullmäktige Björn Månsson tar skarpt avstånd från HUS planer på att dra in akutjouren vid förutom Borgå och Lojo sjukhus också Malms sjukhus i norra Helsingfors.

Läs mera

| Veronica Rehn-Kivi

Rehn-Kivi: Abortlagstiftningen tar ett viktigt steg mot 2020-talet!


Social- och hälsovårdsutskottet har idag fått färdigt sitt betänkande över medborgarinitiativet EgenVilja2020 – Vi uppdaterar abortlagen till 2020-talet!. Utskottet har jobbat med ärendet ända sedan våren och har hört ett stort antal sakkunniga inom området, av vilka de flesta har understött reformbehovet. Riksdagsledamot och medlem i social- och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är mycket nöjd över att majoriteten av utskottet ville göra ändringar i lagen utgående från initiativet och inte vänta på en möjlig helhetsreform.

Läs mera

| Thomas Blomqvist

Blomqvist: Oacceptabla förslag av HUS!


HUS har idag (28.9) kommit ut med ett förslag om att dramatiskt minska verksamheten i de mindre sjukhusen i Nyland. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet samt riksdagsledamot, Thomas Blomqvist, ser dessa förslag som oacceptabla.

Läs mera

| Henrik Wickström

Wickström: HUS sparförslag är oacceptabla – vi behöver regionsjukhusens verksamhet i Borgå, Lojo och Raseborg!


SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bestört över den lista på nedskärningar i servicen som publicerades i dag i samband med att HUS-sammanslutningens styrelses föredragningslista publicerades. Styrelsen kommer att ha möte på måndagen och på förslag finns bl.a. nedskärningar i personalförmåner, nedläggningen av Borgå dygnet runt samjour, nedläggningen av dygnet runt samjour och bb i Lojo samt förändringar i Raseborgs allmänna läkarjour.

Läs mera

Medborgarbladet

|

Företagsamhet på tråden – vi svarar på fyra högaktuella frågor


Det ska alltid löna sig att jobba – det är något Svenska folkpartiet länge framhållit. Men hur ökar man sysselsättningsgrader, råder bot på arbetskraftsbristen och hur skapar man en sporrande skattepolitik, eller ett sunt investeringsklimat? I grund och botten ligger företagen. SFP:are tar upp fyra viktiga teman kring företagsamhet.

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen