Ställ upp i kommunalvalet!

Kom och jobba för ett liberalt och öppensinnat Finland.

Ställ upp

Söker du något speciellt?

SFP har satsat på att erbjuda allt webbinnehåll i ett mer sökbart format. Du kan söka efter personer, kontaktuppgifter, artiklar, adresser och mer.

Öppna söksidan

Bli medlem i SFP

Som medlem i SFP stöder du ett tvåspråkigt och frisinnat Finland, ett öppet och tolerant Finland, ett Finland där individens frihet, men också ansvar, står i centrum.

Bli medlem

Beställ SFP:s historik

SFP berättar vad som hände bakom kulisserna under en del av partiets långa historia. Beställ SFP:s färska historik – “Stabilt, flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU” – skriven av Torbjörn Kevin.

Beställ här

Senaste nyheter

SFP ensamt om att förespråka Östra kustbanan


Finanspolitiska utskottet väljer att gå vidare med järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola, den så kallade Östbanan. Beslutet som meddelades idag, torsdag 21.1, innebär att Lovisa ser ut att bli utan tågförbindelse. För Svenska folkpartiet i Nyland är beslutet en besvikelse.

Läs mera

| Mikko Ollikainen

Ollikainen: Fint att österbottniska kommuner är med i försöket om tvåårig förskoleundervisning


Riksdagsledamot Mikko Ollikainen gläds åt att de österbottniska kommunerna Kronoby, Malax, Vasa och Vörå samt Karleby i landskapet Mellersta-Österbotten hör till de kommuner som slumpmässigt valts ut till försöket om den tvååriga förskoleundervisningen. Undervisnings- och kulturministeriet genomför försöket från och med augusti 2021 till maj 2024. Försöket berör barn födda åren 2016 och 2017 i drygt 100 kommuner. Staten täcker de tilläggskostnader som detta medför för kommunerna.

Läs mera

SFP ingick valförbund i Lahtis med Centern


SFP och Centern i Lahtis har ingått ett tekniskt valförbund inför kommande kommunalval. Valförbundet förbinder inte partierna i de politiska frågorna och båda partierna förverkligar och finansierar sina egna kampanjer.
SFP har inte haft kandidater i kommunalvalet i Lahtis under 2000-talet.

Läs mera

| Anders Norrback

Norrback: Oproportionerlig skövling av skog vid vindkraftsbyggen


Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om skövlingen av skog i samband med byggandet av vindkraftsparker.

Läs mera

Medborgarbladet

| Anders Adlercreutz

Sidospår och räknefel


Under en kort tid på våren kunde man säga att politiken försvann ur politiken. Idag kan man med fog säga att politiken är tillbaka. With a vengeance.

Läs mera

Sociala medier

Delta i diskussionen