Nylander: Mångprofessionellt samarbete behövs inom småbarnspedagogiken

Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Riksdagen har idag debatterat förslaget till ny personaldimensionering inom småbarnpedagogiken. Regeringen föreslår en modell där en tredjedel av personalen ska vara barnträdgårdslärare, en tredjedel ska vara socionomer och en tredjedel ska vara utbildade barnskötare.

– Modellen som föreslås är bra och värd att understödas. Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Tyvärr ökar regeringen inte antalet studieplatser för barnträdgårdslärare tillräckligt. De 1000 platser utspridda på flera år som tilldelats universiteten räcker inte till om vi ska tillräckligt antal utbildade barnträdgårdslärare år 2030 då den nya modellen ska förverkligas. Situationen på svenskt håll framför allt i huvudstadsregionen är svår i och med att tillgången på behörig personal är dålig, framhåller Nylander.

– Utvecklandet av kvaliteten inom småbarnspedagogiken bör fortsätta också efter detta, påpekar Nylander. Det stöd många barn behöver uppmärksammas inte i denna lag och bör vara föremål för nästa reform.

Adlercreutz: Kehysriihestä huonoja uutisia Itämerelle

Hallituksen into purkaa normeja vaarantaa Itämeren eteen tehdyn työn.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Itämeren ympäristöyhteistyön jatkaminen on tärkeä!

Ongelmana on siinä, että ympäristö kärsii pakotteiden takia tavalla, jota ei voitu ennustaa, Henriksson sanoo.

Lue seuraava artikkeli