Nylander: Mångprofessionellt samarbete behövs inom småbarnspedagogiken

Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Riksdagen har idag debatterat förslaget till ny personaldimensionering inom småbarnpedagogiken. Regeringen föreslår en modell där en tredjedel av personalen ska vara barnträdgårdslärare, en tredjedel ska vara socionomer och en tredjedel ska vara utbildade barnskötare.

– Modellen som föreslås är bra och värd att understödas. Vi behöver mångsidigt kunnande inom småbarnspedagogiken och varje yrkesgrupp har sin värdefulla kunskap att bidra med, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

– Tyvärr ökar regeringen inte antalet studieplatser för barnträdgårdslärare tillräckligt. De 1000 platser utspridda på flera år som tilldelats universiteten räcker inte till om vi ska tillräckligt antal utbildade barnträdgårdslärare år 2030 då den nya modellen ska förverkligas. Situationen på svenskt håll framför allt i huvudstadsregionen är svår i och med att tillgången på behörig personal är dålig, framhåller Nylander.

– Utvecklandet av kvaliteten inom småbarnspedagogiken bör fortsätta också efter detta, påpekar Nylander. Det stöd många barn behöver uppmärksammas inte i denna lag och bör vara föremål för nästa reform.

Adlercreutz: Dåliga nyheter för Östersjön i budgetramarna

Regeringens iver att luckra upp normer äventyrar arbetet som gjorts för Östersjön.

Läs föregående artikel

Henriksson: Fortsatt miljösamarbete kring Östersjön är viktigt!

Problemet är att miljön blir lidande som en följd av sanktionerna på ett sätt som ingen hade räknat med, säger Henriksson.

Läs följande artikel