Patrik Karlsson till regionkommittén

Patrik Karlsson från Vanda har blivit vald till ersättare i Europeiska unionens regionkommitté.

– Jag är glad över det fina arbete som regionkommittén gör och jag anser det är viktigt att Europas regioner lyfts upp inom det europeiska beslutsfattandet. Skärgårdsregionerna i Finland är någonting jag uttryckligen vill jobba för, poängterar Karlsson.

Finlands delegation i regionkommittén består av nio ordinarie medlemmar och nio ersättare. Europeiska unionens regionkommitté är ett rådgivande organ som deltar i EU:s lagstiftningsarbete genom att avge yttranden om ärenden som kommissionen, rådet och parlamentet behandlar. Regionkommittén inledde sin verksamhet 1994. Inrättandet av kommittén gav region- och lokalförvaltningen en officiell ställning inom EU:s beslutssystem. Karlsson efterträder Mårten Johansson i regionkommittén.

Hyvinvointivaltio tarvitsee lisää maahanmuuttajia

Tuoreen Elinkeinoelämän Valtuuskunnan raportin mukaan Suomi tarvitsee vuosittain 34 000 nettomaahanmuuttajaa, jotta työvoima ei lähivuosikymmeninä supistuisi

Lue edellinen artikkeli

SFP:s kandidater i Vasa valkrets är klara

SFP:s kandidatlista är jämställd och jämlik

Lue seuraava artikkeli