Patrik Karlsson till regionkommittén

Patrik Karlsson från Vanda har blivit vald till ersättare i Europeiska unionens regionkommitté.

– Jag är glad över det fina arbete som regionkommittén gör och jag anser det är viktigt att Europas regioner lyfts upp inom det europeiska beslutsfattandet. Skärgårdsregionerna i Finland är någonting jag uttryckligen vill jobba för, poängterar Karlsson.

Finlands delegation i regionkommittén består av nio ordinarie medlemmar och nio ersättare. Europeiska unionens regionkommitté är ett rådgivande organ som deltar i EU:s lagstiftningsarbete genom att avge yttranden om ärenden som kommissionen, rådet och parlamentet behandlar. Regionkommittén inledde sin verksamhet 1994. Inrättandet av kommittén gav region- och lokalförvaltningen en officiell ställning inom EU:s beslutssystem. Karlsson efterträder Mårten Johansson i regionkommittén.

Haglund: För att rädda välfärdsstaten behöver vi mer invandrare

Enligt en färsk rapport av näringslivsdelegationen EVA behöver Finland årligen 34 000 nettoinvandrare för att arbetskraften inte skall krympa inom de kommande årtiondena.

Läs föregående artikel

SFP:s kandidater i Vasa valkrets är klara

SFP:s kandidatlista är jämställd och jämlik

Läs följande artikel