Julkisissa hankinnoissa tulee ottaa käyttöön ympäristö- ja ilmastovaatimuksia, ja ympäristö tulee kaikilla tasoilla ottaa huomioon päätöksenteossa. Julkisissa hankintaprosesseissa on parannettava pienyritysten ja elinkeinonharjoittajien edellytyksiä esimerkiksi isompien määrien osahankinnoilla ja ottamalla ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioon kuljetukset ja etäisyydet. Julkishankinnoissa on myös turvattava kielinäkökulma.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »

Rehn-Kivi: julkisilla hankinnoilla on oltava ilmastokriteerejä

Hallitus kokoontui viikon alussa ilmastoseminaariin Vuosaareen, jossa pohdittiin muun muassa miten julkisia hankintoja voitaisiin ohjata ilmastoystävällisten vaihtoehtojen edistämiseksi. Arvioiden mukaan kaikkien julkisten hankintojen arvo on 35 miljardia euroa vuodessa. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) osallistui hankintatyöryhmän työhön, jossa laadittiin ehdotus, jonka on määrä auttaa Suomea saavuttamaan hiilineutraalisuus.