Rehn-Kivi: julkisilla hankinnoilla on oltava ilmastokriteerejä

Hallitus kokoontui viikon alussa ilmastoseminaariin Vuosaareen, jossa pohdittiin muun muassa miten julkisia hankintoja voitaisiin ohjata ilmastoystävällisten vaihtoehtojen edistämiseksi. Arvioiden mukaan kaikkien julkisten hankintojen arvo on 35 miljardia euroa vuodessa. Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) osallistui hankintatyöryhmän työhön, jossa laadittiin ehdotus, jonka on määrä auttaa Suomea saavuttamaan hiilineutraalisuus.

– Pitäisi olla itsestään selvää, että julkiset varat on sijoitettava kestäviin ja ilmastoystävällisiin ratkaisuihin. Kuntien ja kuntayhtymien osuus kaikista julkisista hankinnoista on kaksi kolmasosaa, ja jo nyt meillä on hienoja esimerkkejä eri kunnista, joissa hankinnat tehdään ilmastoa ja ympäristöä edistävällä tavalla. Meidän on varmistettava, että etenkin suuria päästöjä aiheuttavilla hankinnoilla on selkeät ilmastokriteerit. Parhaiden käytäntöjen avulla kuntia voidaan myös rohkaista hoitamaan julkisia hankintoja kestävämmin. Porkkana on aina parempi kuin ruoska, Rehn-Kivi sanoo.

– Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO tukee julkista sektoria strategisessa johtamisessa sekä hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden tavoitteiden saavuttamisessa. KEINO:n toiminta on riippuvainen valtion tuesta ja on tärkeää, että myös tämä toiminta turvataan tulevaisuudessa, Rehn-Kivi sanoo.

Vihdoinkin parannuksia vanhustenhoitoon

Hallitus on päässyt sopuun vanhustenhoidon hoitajien määrästä. Hoitajamitoitus 0,7 hoitajasta vanhusta kohden ympärivuorokautisessa hoidossa tulee astumaan voimaan tämän hallituskauden lopulla.

Lue edellinen artikkeli

Tärkeä askel kohti tasa-arvoisia perhevapaita

Suunnitellun mallin mukaan päivärahapäivien yhteen laskettu määrä kasvaa. Molemmat vanhemmat saavat yhtä suuren kiintiön, 164 päivää, josta toinen vanhempi voi antaa toiselle 69 päivää omasta kiintiöstään.

Lue seuraava artikkeli