Bergqvist: Selkeämpi terrorismilaki on nyt hyväksytty

Eduskunta on tällä viikolla hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan terrorismirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä muutetaan ja täydennetään. Kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist (Rkp) on tyytyväinen rikoslain päivitykseen.

– Viime vuosina on käynyt selväksi, että terrorismirikoksia koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen päivittää. Jotta terrorismirikoksia voidaan tehokkaasti ehkäistä ja tuomita, on hyvä, että oikeudellinen tilanne on nyt selkiytynyt, Bergqvist sanoo.

Yksi tärkeimmistä muutoksista on se, että terrorismitoiminnan soveltamisala laajennetaan. Uuden lain mukaan terroristiryhmän rikolliseen toimintaan suoraan liittyvän tehtävän suorittaminen ja terrorismirikoksiin julkisesti kehottaminen on rikos.

– Suomessa on jo suhteellisen kattava lainsäädäntö, mutta laajentuminen on perusteltua. Valmistelun aikana verrattiin perusteellisesti muiden Pohjoismaiden oikeudellista tilannetta. On tervetullutta, että lainsäädäntömme nyt päivitetään, jotta se on samalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa, Bergqvist päättää.

Juha Tapiola siirtyy Ruotsalaiseen kansanpuolueeseen ja asettuu ehdolle Päijät Hämeen aluevaaleissa 2022

Lahden kaupunginvaltuutettu, varatuomari Juha Tapiola asettuu aluevaaleissa ehdolle RKP:n ehdokaslistalle ja hän on näin ollen RKP:n viimeinen, kolmas ehdokas puolueen ehdokasasettelussa. Tapiola on aikaisemmin kuulunut Vihreiden puolueeseen.

Lue edellinen artikkeli

Rehn-Kivi: Vammaisten henkilöiden oikeuksia tulee kunnioittaa paremmin!

Tänään, 3. joulukuuta, vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Huolimatta siitä, että YK hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vuonna 2006, maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa edelleen suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Tämä huolestuttaa kansanedustajaa Veronica Rehn-Kiveä (Rkp), eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

Lue seuraava artikkeli