Privata aktörer kan trygga svensk service

Privata aktörer är knappast ett hot mot svenskan i vården – tvärtom kan de hjälpa till att säkra den.

Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP) säger i Vasabladets och ÖT:s webbupplaga att hon är besviken på att SFP inte ser privata aktörer som ett hot mot svenskan i vården. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anna-Maja Henriksson säger för sin del att privata aktörer behövs som ett komplement till den offentliga vården. Det offentliga har huvudansvar för att vården fungerar, men privata aktörer behövs på ställen där den offentliga vården inte klarar av att erbjuda alternativ på svenska.

– Redan i dag skulle man till exempel inom äldreomsorgen inte klara sig utan privata och tredje sektorns aktörer. Vad gäller vårdreformen har SFP ständigt svenska glasögon på näsan. Vi har påtalat behovet av språkliga konsekvensbedömningar innan områdesindelningarna slås fast, säger Henriksson.

I samma tidning lovar familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) både att en språkkonsekvensbedömning av vårdreformen kommer att göras, samt att åtminstone Vasa och Karleby, men också Jakobstad i framtiden på någon nivå kommer att ha jour dygnet runt. Henriksson välkomnar Rehulas markeringar, men hon förundrar sig över de andra partiernas agerande i frågan om jourförordningen för förlossningsenheter.

– Vi är mycket besvikna på att varken SDP, FSD eller regeringen visade något som helst intresse för att försvara de mindre förlossningssjukhusen såsom Borgå sjukhus, då riksdagen behandlade jourförordningen. På onsdag eftermiddag kommer riksdagen att rösta om SFP:s klämmar som skulle förpliktiga regeringen att ändra kravet på 1000 förlossningar. Då har också SDP en ny chans att visa var de står i denna också för Svenskfinland så viktiga fråga, säger Henriksson.

SFP erbjuder egna lösningar

Svenska riksdagsgruppen delar Vänsterförbundets oro för det försämrade sysselsättningsläget, men väljer att i detta läge inte gå med i Vänsterförbundets interpellation som siktar på att fälla regeringen.

Lue edellinen artikkeli

Haglund ja Löfström: Osapuolten katsottava peiliin

Kolmikannan kyvyttömyys vastuullisiin ratkaisuihin näin vaativassa tilanteessa osoittaa, että jatkossa tarvitaan paikallisia sopimuksia, sanovat Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansanedustajat Carl Haglund ja Mats Löfström.

Lue seuraava artikkeli