Regeringen bör vidta tilläggsåtgärder mot skarven

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är inte nöjd med minister Kimmo Tiilikainens svar till Henrikssons skriftliga spörsmål gällande skarven.

– Jag hade förväntat mig mer konkreta svar av minister Tiilikainen. Det förblir oklart hur regeringen tänkt agera i fortsättningen gällande skarven. Därför uppmanar jag nu regeringen att på allvar överväga alla tänkbara tilläggsåtgärder. En ändring av nuvarande lagstiftning är nödvändig ifall problemen inte annars kan lösas, säger Henriksson.

I sitt spörsmål i december frågade Henriksson bland annat vilka åtgärder regeringen vidtagit för att följa upp de förslag som ingår i den av Henriksson ledda skarvarbetsgruppens slutrapport. Henriksson frågade också ifall regeringen tänker uppdatera förvaltningsplanen för skarv och vidta åtgärder för att ändra lagstiftningen i syfte att minska på den skada som skarven förorsakar.

– Ministerns svar på dessa frågor är milt sagt svävande. Nu behövs snabba och konkreta åtgärder för att fiskarna och skärgårdsborna inte längre ska behöva utstå fortsatt skarvterror.

Felet är i besluten, inte i grundlagen

Enligt finska YLE vill justitieminister Lindström diskutera grundlagsändringar. Ministern menar att grundlagen borde uppdateras till exempel på grund av frågor som gäller asylsökande.

Läs föregående artikel

SFP i Åbo får förstärkning av Sara von Bonsdorff

Pressmeddelande SFP i Egentliga Finland 10.2 2017

Läs följande artikel