RKP tukee Helsingin talousarvioesitystä: Tarpeellisia panostuksia päiväkoteihin, kouluihin ja henkilökuntaan

RKP on kaupunginhallituksen jäsenenä osallistunut neuvotteluihin Helsingin kaupungin ensi vuoden talousarviosta ja tukee talousarvioesitystä.

RKP:ta edusti neuvotteluissa puolueen valtuustoryhmän puheenjohtaja Björn Månsson ja kaupunginhallituksen jäsen Marcus Rantala. Heidän mukaansa talousarvio vastaa etenkin varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen tarpeisiin. Talousarviossa on ehdottoman tarpeellisia panostuksia palkkoihin ja henkilökunnan etuihin. Taloudellisesti vastuullinen budjetti myös tukee vahvasti kasvavan ja ilmastoystävällisen kaupungin tavoitteita.
Onnistuimme poistamaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimialalle aikaisemmin syksyllä kohdistuneet säästöpaineet ja sen lisäksi pystymme lisäämään resursseja Helsingin kouluihin ja päiväkoteihin. Panostusten ansiosta voimme ennaltaehkäistä eriytymistä, tukea osallisuutta ja parantaa laatua. Näillä parannuksilla voimme taata sen, että kaupunginosasta riippumatta Helsingin koulut ja päiväkodit ovat maan parhaimpia, sanoo Månsson.
Panostukset henkilökuntaan ovat talousarviossa kattavat ja tarpeelliset. Palkkakehitysohjelma on ennätyssuuri ja palkankorotukset kohdentuvat erityisesti varhaiskasvatuksen ja sivistystoimen ammattiryhmiin. Korotukset palkkoihin ja etuihin kohdennetaan niille, joilla on matalin palkkataso. Korotuksia kohdennetaan myös alueellisesti sinne missä on suurin henkilöstöpula. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on otettu erityisesti huomioon talousarviossa, sanoo Rantala.  

Helsinki jatkaa vastuullista taloudenpitoa ja jatkaa kasvavan kaupungin edellyttämiä investointeja kouluihin, päiväkoteihin, puistoihin ja liikuntapaikkoihin. Helsinki panostaa joukkoliikenteeseen ja varaa rahaa myös Kruunuvuorenrannan lauttaliikenteelle, joka on ollut yksi RKP:n tavoitteista jo pidemmän aikaa.

Helsinki huomioi energiahintojen nousun ja niistä koituvien kustannusten vuoksi mm. kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnan jatkuminen on turvattu talousarvioon tehdyn varauksen muodossa.
Sosiaali- ja terveyspalveluilla on nyt ensimmäistä kertaa erillinen talousarvio. Tulopuoleen emme pysty vaikuttamaan, mutta tulemme tekemään kaikkemme, jotta palvelutaso ei laskisi. Helsingin on pystyttävä pitämään huolta jokaisesta asukkaastaan. Myös Malmin päivystyksen jatkuminen on turvattu, koska se on ehdoton edellytys sille, että koko kaupungin terveydenhuolto toimii, sanovat Månsson ja Rantala.  

Lisätietoja:
Björn Månsson, tfn 040-5450470
Marcus Rantala, tfn 050-3547159

Ollikainen: Suomella on kaikki edellytykset johtaa ilmastotyötä

Tänään eduskunta on käynyt keskustelua valtioneuvoston selonteosta hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035, eli kansallisesta ilmasto- ja energiastrategiasta. Kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Mikko Ollikainen sanoo, että Suomella on kaikki edellytykset johtaa työtä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Lue edellinen artikkeli

Strand: Tulevaisuusvaliokunnan ensimmäinen maailmankokous johtaa jatkuvaan säännölliseen yhteistyöhön

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta teki historiaa, kun maailmankokous World Summit of the Future järjestettiin ensimmäistä kertaa. Maailmankokous kokosi yhteen useita parlamentaarisia valiokuntia, joiden tehtävänä on käsitellä kysymyksiä tulevaisuudesta. Suomen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Joakim Strand (RKP).

Lue seuraava artikkeli