Rkp:n ministerit: Tarvitsemme itäisen rantaradan

Rkp:n ministereiden Anna-Maja Henrikssonin ja Thomas Blomqvistin mielestä uuden, hallitusohjelmassa mainitun, Helsingistä itään suuntautuvan rautatien tulisi kulkea rannikkoa pitkin Porvoon, Loviisan ja Kotkan kautta itään.

– Suomen kaltaiselle maalle toimivat yhteydet ja infra ovat elintärkeitä. Hyvät rautatieyhteydet ovat tässä keskiössä. Siksi myös Itä-Uusimaa ansaitsee koko aluetta hyödyttävän rautatien. Tarvitsemme itäisen rantaradan, sanoo Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson.

– Itäinen rantarata tukisi pääkaupunkiseudulle suuntautuvia työmatkoja, olisi ilmastonäkökulmasta järkevää, sitoisi uusia paikkakuntia rataverkostoon ja parantaisi yleisesti Itä-Uudenmaan maakunnan kehitystä, sanoo ministeri Thomas Blomqvist.  

Hallitusohjelma sisältää kirjauksen Helsingistä itään suuntautuvasta radasta. Liikenne- ja viestintäministeriössä tehdään parhaillaan selvitystä ja vertailua itään suuntautuvasta raideyhteydestä. Päätös asiassa tehdään, kun selvitystyö valmistuu, arviolta keväällä 2020. 

Rkp:n ministerit kokoontuvat tänään talvikokoukseen Porvoossa.

Torvalds: Vihreä aikakausi on alkamaisillaan

Europarlamentti on hyväksynyt mietintönsä ja kantansa koskien eurooppalaista vihreää jakoa (Green deal). Mietintö sai tukea parlamentin neljältä suurimmalta ryhmältä ja enemmistö liberaalin Renew Europe-ryhmän esityksistä on mukana mietinnössä.

Lue edellinen artikkeli

Rkp:n ministerit: Nyt on pohjoismaisen sähköisen henkilökortin aika

Jo monen vuoden ajan on ollut selvää, että yhteispohjoismaisen sähköisen henkilökortin (e-ID) edetessä matkapuhelinliittymän hankkiminen ja pankkitilin avaaminen Pohjoismaissa helpottuu. Rkp:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, on edistänyt asiaa jo pitkään. Hänen mukaansa on tärkeää, että myös suomalaiset viranomaiset pysyvät kehityksessä mukana, kun Tanska ja Norja ottavat edistysaskeleita. Rkp toivoo näkevänsä konkreettisia tuloksia myös Suomessa ja toivoo asiaa priorisoitavan.

Lue seuraava artikkeli