Ryhmäpuheenjohtaja Andersson: Suomen on oltava maa, jossa jokainen voi elää turvassa ja hyväksyttynä

Eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin valtioneuvoston tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti ryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.

Andersson korostaa puheessaan kansanedustajien vastuuta keskustelukulttuurista ja yhteiskunnallisesta ilmapiiristä silloinkin, kun näkemykset siitä miten yhteiskuntaa pitäisi kehittää, eroavat toisistaan. 

-Meillä kansanedustajilla on aivan erityinen vastuu maamme keskustelukulttuurista ja yhteiskunnallisesta ilmapiiristä. Demokratiassa on voitava käydä keskustelua esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan, sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan sisällöistä. Ja meillä voi. Ja tulee voida olla hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten yhteiskuntaa tulisi kehittää, sanoo Andersson. 

Andersson toteaa, että on ratkaisevaa mitä sanoja kansanedustajat käyttävät ilmaistessaan itseään. 

-Mutta ratkaisevaa on se, miten ilmaisemme itseämme. Mitä sanoja käytämme ja mitä emme käytä. Tässä meillä on kaikilla aina mahdollisuus valita. Meidän kansanedustajien. Meidän kaikkien tässä salissa, tulee näyttää esimerkkiä puhumalla kunnioittavasti ja käyttämällä sellaista kieltä, joka ei loukkaa. Ja meillä on aivan erityinen vastuu siitä, miten puhumme esimerkiksi eri vähemmistöistä ja maahanmuuttajista. Ei saa olla tilaa minkäänlaiselle vihjailulle, rivien välissä viesteille eikä puheelle, jossa kirjaimellisesti sanotaan yhtä, mutta ilmiselvästi tarkoitetaan toista. Ja on tärkeää, että tämä nyt tunnistetaan tiedonannossa, sanoo Andersson. 

Andersson korostaa puheessaan edellytyksiä, joiden täyttyessä RKP pystyi hyväksymään tiedonannon. 

-Tiedonantoprosessin käynnistämisen yhteydessä RKP edellytti, että tiedonannon tulee olla kunnianhimoinen, uskottava ja konkreettinen sekä ottaa huomioon yli sadan prosessissa kuullun asiantuntijan näkemykset. Ja että tähän varataan varoja talousarviossa. Ja että työ jatkuu vielä tiedonannon antamisen jälkeenkin. Nyt meillä on valmis tiedonanto, johon koko hallitus yhtyy. Ja johon voimme olla tyytyväisiä, sanoo Andersson. 

Puheenvuorossaan Andersson lukee tienonannosta lauseen, joka on välttämätön useasta näkökulmasta.

-Tiedonannossa todetaan selvästi, että ”hallitus ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja vastustaa kaikenlaista ääriajattelua sekä sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti”. Tämä on aivan välttämätöntä, varsinkin Suomen kansainvälisen maineen kannalta. Mutta myös hallitusyhteistyön jatkon ja hallituksen toimintakyvyn turvaamisen kannalta, sanoo Andersson. 

Andersson korostaa, että tiedonannon tärkein tarkoitus on selkeä. 

-Tämän tiedonannon tärkein tarkoitus on kuitenkin yksiselitteinen. Eli se, että Suomen on oltava maa, jossa jokainen voi elää turvassa ja hyväksyttynä. Juuri sellaisena kuin on. Ja että kaikki, jotka tulevat Suomeen tuntisivat olevansa tervetulleita. Että kaikki, jotka arjessaan joutuvat kohtaamaan rasismia, voisivat suhtautua tulevaisuuteen luottavaisemmin. Ja että kaikki, joita syrjitään, tietäisivät, että hallitus ja eduskunta ottavat sen vakavasti. Ja että me jatkamme työtä entistä yhdenvertaisemman Suomen puolesta, sanoo Andersson.

Hyvinvointialueen työntekijät saavat pyöräedun

Pohjanmaan aluevaltuusto kokoontui maanantaina 4.9. syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen esitteli alueen talouskuvaa tilannekatsauksessa. Johtaja nosti myös esille mediassa viime aikoina esitetyn puhelinvaihdetta koskevan kritiikin. Kinnunen sanoi, että palaute on otettu vastaan ja kehitystä tapahtuu koko ajan. Rainer Bystedt esitti kokouksessa aloitteen samasta asiasta.

Lue edellinen artikkeli

Linn Arola europarlamentaarikko Nils Torvaldsin uusi harjoittelija

Linn Arola on aloittanut europarlamentaarikko Nils Torvaldsin harjoittelijana syyskuussa. Työjakso Euroopan parlamentissa kestää helmikuun alkuun asti. Arola on valmistunut kansantaloustietäjä Åbo Akademista. Aikaisemmin Arola on tehnyt työtä metsäteollisuuden alalla.

Lue seuraava artikkeli