Ruotsalainen eduskuntaryhmä jätti 64 talousarvioaloitetta

Ruotsalainen eduskuntaryhmä on tehnyt perustan vuoden 2019 vaihtoehtobudjetilleen. Ryhmä on jättänyt yhteensä 64 talousarvioaloitetta.

Aloitteet ovat osa vaihtoehtobudjettia koskevaa työtä. Vaihtoehtobudjetissaan RKP tulee esittämään hallitusta paremman vaihtoehdon.

– Meille työllisyys ja yrittäjyys ovat tärkeitä osia vaihtoehtobudjetissamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että selkeällä ja kannustavalla työllisyyspolitiikalla voimme tehdä taloudellisesti kestävämmän perustan. Siksi myös panostukset parempaan työterveyteen näkyvät meidän vaihtoehdossa, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Thomas Blomqvist.

– Meidän painopisteisiimme sisältyy taloudellisesti vaativia uudistuksia, kuten kattava perhepoliittinen uudistus ja kaikkiin koulutusasteisiin panostaminen, mutta myös esimerkiksi määrärahoja useampien turvakotien perustamiseen, mielenterveyden edistämiselle, muistisairaille ja Itämeren tilan parantamiselle. Meidän vaihtoehtomme tekee Suomesta tasa-arvoisemman ja menestyneemmän, sanoo puoluejohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Isoimmat panostukset Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ja RKP:n vaihtoehtobudjettissa tehdään koulutukseen, kehitysapuun, työterveyteen sekä kannustavampaan työllisyys- ja veropolitiikkaan. Vaihtoehtobudjetti tulee myös sisältämään toimenpiteitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi, muun muassa takuueläkkeen ja lapsilisän yksinhuoltajalisän korotukseen. Vaihtoehtoinen budjetti esitellään marraskuun alussa. Vaihtoehtobudjetti jakaa 1,6 miljardia toisella tavalla verrattuna hallituksen budjettiin.

Kansanedustajien aloitteessa vaaditaan määrärahoja Kokkola-Pietarsaaren lentoliikenteen tukemiseen

Lentoliikenteellä on tärkeä merkitys Kokkola-Pietarsaaren seudulle ja seudun elinkeinoelämälle.

Lue edellinen artikkeli

Satsa på bättre ljudmiljöer

Bättre ljudmiljöer gagnar alla, eftersom dåliga ljudmiljöer påverkar inlärning, minnet och utsöndringen av stresshormoner.

Lue seuraava artikkeli