Sote-terveisiä Ruotsista

Viime päivien huoli terveydenhuollon valinnanvapausmallista ei ole aiheeton, tervehtii Rkp:n kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi Tukholmasta, missä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on juuri tutustunut ruotsalaiseen valinnanvapauteen.

– Valinnanvapaus on todella lisännyt epätasa-arvoa terveydenhuollossa. Kustannukset ovat nousseet ja Tukholmassa on ylitarjontaa yksityisistä toimijoista, kun taas syrjäseuduilla saattaa toimia vain yksi julkinen terveysasema. Pirstaleinen järjestelmä ei suosi monisairaita ihmisiä, vaan nimenomaan niitä, jotka eivät hoitoa tarvitse, sanoo Rehn-Kivi.

Valinnanvapaus on periaatteessa hyvä asia ja ruotsalaiset ovat pääasiassa tyytyväisiä järjestelmään. Meidän tulisi Suomessa ottaa oppia ruotsalaisen järjestelmän heikkouksista ja varmistaa, että perusterveydenhuoltoa ohjataan ja valvotaan julkisen sektorin toimesta. Meillä on jo nyt valinnanvapaus valita terveysasema mutta laajennus yksityiselle puolelle tulisi tapahtua asteittain ja piloottiprojektien kautta. Uudistuksen tärkein päämäärä tulisi olla yksilön hoidon yhtenäistäminen kun taas nyt ehdotettu malli tulee hajottamaan hoitoa.

– Kun pääministeri Sipilä nyt on ilmoittanut, että valinnanvapauden saama kritiikki otetaan vakavasti, tulisi hallituksen painaa jarrua ja odottaa niin sote- kuin maakunta-uudistuksen kanssa. Eduskunnan tulee saada koko kuva enne lakien hyväksymistä.

Hallitus rakentaa pilvilinnoja

Sote-uudistuksen alkuperäinen tarkoitus oli tasa-arvoisempi hoito kaikille suomalaisille, sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön parantaminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen.

Lue edellinen artikkeli

Äventyra inte ungdomarnas framtid

Det är skäl för regeringen att tänka om och göra upp en ordentlig plan för hur vår yrkesutbildning ska se ut i framtiden.

Lue seuraava artikkeli