Tasa-arvoa edistettävä paikallisesti!

Hallituksen esitys sote-uudistukseksi sisältää myös sosiaalihuollon siirron kunnista maakuntiin.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kysyy, miten kuntien työ esimerkiksi naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi paranee siirtämällä sosiaalihuolto maakuntiin.

– Naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisyä on tehtävä monitasoisesti. Kaikkien kuntien on nyt luotava ohjelmat naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Niin ennaltaehkäisevää työtä, perhetyötä kuin yhteistyötä päivähoidon ja koulujen välillä tarvitaan, jotta tämä onnistuisi, Henriksson sanoo.

Minna Canthin-päivänä Henriksson kehottaa myös kaikkia kuntia allekirjoittamaan eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Toistaiseksi 18 kuntaa ja aluetta on allekirjoittanut peruskirjan, joka toimii konkreettisena muistilistana päätöksenteolle.

– Ne, jotka ovat tutustuneet hallituksen niin kutsuttuun tasa-arvo-ohjelmaan, voivat todeta, että valtion tuki tasa-arvon edistämiselle tulee tulevina vuosina jäämään aika rajalliseksi. Siksi on nyt kuntapäättäjien vastuulla varmistaa, että asia tulee kuntoon.

Annetaan lapsille turvallista kotimaista ruokaa

Kunnallisella ruokapalvelulla on valtava vaikutus kansanterveyteen, kulttuuriin ja paikallistalouteen. Mahdollisimman lähellä kuluttajia tuotettu ruoka on turvallista ympäristölle, ilmastolle ja ihmisille.

Lue edellinen artikkeli

Vi vill visa tolerans och tro på demokrati i kommunerna

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det finländska samhället måste leva upp till bilden av ett humant, tolerant och demokratiskt samhälle också i praktiken.

Lue seuraava artikkeli