Wallin: Mikä nuorisojärjestöjen tuissa on väärin?

Uusi kulttuuri- ja nuorisoministeri Sampo Terho sanoi nimityksensä jälkeen viime perjantaina, että hänen tehtäviinsä kuuluu nyt ”korjata poliittisten nuorisojärjestöjen tällä hetkellä epätasaiset tukimekanismit”.

– Toivoisin, että ministeri selittäisi mitkä valtakunnallisten nuorisojärjestöjen avustuskriteereistä ovat tällä hetkellä vääriä, ylimääräisiä, puutteellisia tai muulla tavalla sellaisia, että ne aiheuttavat epätasaisuutta, Wallin sanoo.

Nuorisolaissa ja asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikassa todetaan seuraavasti: ”Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudenhoito sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan lisäksi huomioon, miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta […].”

– Mikä näistä nuorisojärjestöjen avustuskriteereistä aiheuttaa epätasaisuutta? Entä mikä niistä tukee parhaiten sitä arvomaailmaa, jota perussuomalaisten nuorten vuodenvaihteessa Facebookissa esittelemä vaippa- ja raippatempaus edustaa, Wallin kysyi ministeri Terholta eduskunnan kyselytunnilla.

Adlercreutz: Valinnanvapautta tulisi ensin kokeilla paikallisesti

Tänään eduskunta keskustelee hallituksen esityksestä valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sote-uudistuksessa tärkeintä on taata suomalaisille laadukasta hoivaa oikea-aikaisesti, valinnanvapaus puolestaan tarjoaa joustavuutta.

Lue edellinen artikkeli

Ida Schauman ehdolle RKP:n varapuheenjohtajaksi

Ida Schauman ilmoittaa tänään asettuvansa ehdolle RKP:n varapuheenjohtajaksi. Schauman on ollut aktiivinen puolueessa suuren osan elämästään.

Lue seuraava artikkeli