Wickström: Jos menetämme nuorten uskon tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden

Tiistaina eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin välikysymystä nuorten tulevaisuudesta. Kansanedustaja Henrik Wickström piti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheen.

– Monelle nuorelle oma tulevaisuus, työelämä ja toimeentulo tuntuu epävarmalta ja turvattomalta. Myös maailmanpoliittinen tilanne ja pandemiavuosien seuraukset lisäävät huolta. Meidän päättäjien on jatkettava ratkaisujen etsimistä, jotta lapset voivat olla lapsia ja me nuoret nuoria. Ymmärrämme RKP:ssä, että politiikan tulee keskittyä tulevaisuuteen ja siksi toimia tarvitaan jo tänään, Wickström sanoo. 

Hallitus on nuorisoministeri Bergqvistin johdolla aloittanut nuorisopoliittisen ohjelman laatimisen, jonka tarkoituksena on nuorten kasvu- ja elinolosuhteiden parantaminen. Lisäksi hallitus on suunnitellut useita muita investointeja, jotka kohdistuvat nuoriin.

– Suomen ylioppilaskuntien liitto on suhtautunut myönteisesti hallituksen suunnitelmaan parantaa mielenterveyshuollon saatavuutta tekemällä psykoterapeutin koulutus osittain maksuttomaksi. Opintotukea ollaan uudistamassa kokonaisuudessaan. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on turvata opiskeluaikainen toimeentulo ja tukea opintojen läpäisyä tavoiteajassa. Hallitus lisää myös korkeakoulujen aloituspaikkoja ja turvaa lähiopetuksen riittävän määrän ammattikouluissa, Wickström huomauttaa.

Wickström korostaa myös ilmastotoimiin panostamisen tärkeyttä.

– Lähinnä me nuoret kohtaamme ilmastotoimenpiteiden vaikutukset tulevaisuudessa. Hallituksen panostukset energiamurrokseen ja puhtaaseen teknologiaan vähentävät ilmastovaikutuksia ja luovat työtä ja kasvua. Suomen sitoutuminen ilmastolain tavoitteisiin ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen ennen vuotta 2035 on ratkaisevan tärkeää.

Nuorisobarometrin mukaan epävarmuuden ja turvattomuuden kokemukset ovat vähentyneet arjessa lähes kaikilla alueilla. Yli neljä viidesosaa vastaajista katsoo arjen olevan mielekästä, ja nuorten tyytyväisyys omaan elämäänsä on palautunut lähes koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

– Tämänpäiväisessä keskustelussa ei saa unohtaa myönteisiä asioita ja luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. Tämä on tärkeää, koska jos menetämme uskomme tulevaisuuteen, menetämme tulevaisuuden, Wickström muistuttaa.

Hanko-Hyvinkää -radan sähköistys valmistui – nyt on saatava suora junayhteys Helsingin ja Hangon välille

RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström iloitsee, että Hanko-Hyvinkää-radan sähköistys on vihdoin valmis. Wickström uskoo, että sähköistys on tärkeää Uudenmaan, mutta myös koko Suomen elinkeinoelämälle. Lisäksi hän näkee mahdollisuuksia kehittää junaliikennettä sähköistetyllä radalla.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds: Iso askel kohti kunnianhimoista ja toteutettavissa olevaa pakkausjäteasetusta

Euroopan komission pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevasta asetusehdotuksesta ei ollut paljon jäljellä, kun Euroopan parlamentti oli äänestänyt kannastaan ​​keskiviikkona Strasbourgissa. Neuvotteluissa keskeisessä roolissa ollut Nils Torvalds (RKP/Renew) on erittäin tyytyväinen äänestystulokseen.

Lue seuraava artikkeli