Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön julkisen ja yksityisen rahoituksen on vuonna 2025 oltava neljä prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.
Laadukas tutkimus on avain Suomen menestykseen. Yliopistojen ja korkeakoulujen määrärahojen massiiviset leikkaukset tulee korjata tavalla, joka edistää innovaatiokykyämme.
Olemme myös sitä mieltä, että EU:n tutkimusohjelmat ovat hyviä investointeja, ja pyrimme pitämään niiden resurssoinnin tasolla, joka varmistaa, ettei Eurooppa putoa kelkasta.

Joel Sundström

Poliittinen asiantuntija

Yhteystiedot »

Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista: Ajatusmalli omistajuudesta on radikaalissa muutoksessa

Vahva suomalainen omistajuus vaatii pääomaa mutta myös osaamista yhteiskunnasta. Itse pääoman käsittelemisen lisäksi on yhä enenevässä määrin käsiteltävä myös sitä, miten se vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista, joka perustetaan lahjoitusvaroin Aalto-yliopistoon.