Kaikilla on taustasta riippumatta oltava samat mahdollisuudet korkeakouluopintoihin. Siksi pyrimme RKP:ssä pitämään ne tulevaisuudessakin maksuttomina.
Korkeakoulujen sisäänpääsykokeita on järjestettävä sekä syksyisin että keväisin. Korkeakoulujen on parannettava kykyään saada opiskelijat valmistumaan. Koulujen välistä työnjakoa ja niiden profilointia on selkeytettävä. Korkeakoulujen kansainvälistymistä tulee tukea. Täydennyskoulutusta suorittavan aikuisopiskelijan pitää voida valita sopivia opintokokonaisuuksia korkeakouluissa.

Joel Sundström

Poliittinen asiantuntija

Yhteystiedot »

Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista: Ajatusmalli omistajuudesta on radikaalissa muutoksessa

Vahva suomalainen omistajuus vaatii pääomaa mutta myös osaamista yhteiskunnasta. Itse pääoman käsittelemisen lisäksi on yhä enenevässä määrin käsiteltävä myös sitä, miten se vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz uudesta omistajuuden professuurista, joka perustetaan lahjoitusvaroin Aalto-yliopistoon.

Ei lukukausimaksuille!

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ehdotti julkaisussaan, että hallitus käynnistäisi valmistelutyön korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta.