Kaikilla on taustasta riippumatta oltava samat mahdollisuudet korkeakouluopintoihin. Siksi pyrimme RKP:ssä pitämään ne tulevaisuudessakin maksuttomina.
Korkeakoulujen sisäänpääsykokeita on järjestettävä sekä syksyisin että keväisin. Korkeakoulujen on parannettava kykyään saada opiskelijat valmistumaan. Koulujen välistä työnjakoa ja niiden profilointia on selkeytettävä. Korkeakoulujen kansainvälistymistä tulee tukea. Täydennyskoulutusta suorittavan aikuisopiskelijan pitää voida valita sopivia opintokokonaisuuksia korkeakouluissa.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »

Ei lukukausimaksuille!

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ehdotti julkaisussaan, että hallitus käynnistäisi valmistelutyön korkeakoulujen lukukausimaksuista ja opintotukijärjestelmän uudistamisesta.