Ajatus pohjoismaisesta kansalaisuudesta elää

Epävarmasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen tarvitsemme ystäviä, jotka ajattelevat kanssamme samalla tavalla, ja joilla on aito halu parantaa globaalia tilannetta. Tarvitsemme ystäviä, jotka arvostavat yksilön oikeuksia eristäytymisen sijaan.

– Pohjoismaista ulottuvuutta voi, ja tulee, parantaa. Siksi nyt on myös pohjoismaisen kansalaisuuden aika, sanoo RKP:n puheenjohtaja ja kansanedustaja Anna-Maja Henriksson.

Henriksson, joka myös toimii Pohjoismaiden neuvoston jäsenenä, on tänään edistänyt pohjoismaista kansalaisuutta. Pohjoismaiden neuvosto kokoontui tänään Oslossa ja yksi kokouksen kuumimmista aiheista oli jäsenaloitteen pohjoismaisesta kansalaisuudesta edistäminen.

– Aloitteessa on kyse pohjoismaalaisten kansalaisten arjen helpottamisesta. Silloin tarvitaan laaja tilanneanalyysi, jotta näkisimme mitä toimenpiteitä tulee toteuttaa. Yhteinen henkilötunnus voisi olla tärkeä osa palapeliä, mutta ei ainoa. Meidän on kyettävä laajentamaan perspektiiviä ja keskittymään siihen, mikä on tärkeää kansalaisten näkökulmasta. Koen, että raja-aitojen poistamisesta on laaja yhtenäisyys, mutta että suorasta pohjoismaisesta kansalaisuudesta ollaan haluttomia puhumaan.

Henriksson on mukana keskiviikon 8.2. tilaisuudessa, jossa ajatushautomo Agenda julkaisee raportin ”Pohjoismaiden aika on nyt”. Raportti käsittelee konkreettisemmin pohjoismaisen kansalaisuuden edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Raportin ovat kirjoittaneet Sten Palmgren ja Gunnar Wetterberg. Oslon kokouksessa Pohjoismaiden neuvosto päätti jatkaa kuulemisia ja kutsua Sten Palmgrenin kuultavaksi huhtikuun kokoukseen.

Ehdokkuus on meidän julistuksemme paikallisdemokratian puolesta!

Mikäli hallitus saa tahtonsa läpi, ovat tulevat kunnallisvaalit viimeiset laatuaan Suomen historiassa. Ne uudistukset, joita hallitus suunnittelee tulevat muuttamaan kuntien ja paikallisten päätöksentekijöiden roolia radikaalisti.

Lue edellinen artikkeli

Kansalaisten oikeusturva uhkaa vaarantua

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson katsoo, että hallituksen esitys käräjäoikeusuudistuksesta on kansalaisten oikeusturvan kannalta ala-arvoinen.

Lue seuraava artikkeli