Rehn-Kivi: Vammaisten henkilöiden oikeuksia tulee kunnioittaa paremmin!

Tänään, 3. joulukuuta, vietetään kansainvälistä vammaisten päivää. Huolimatta siitä, että YK hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen vuonna 2006, maailman yli miljardi vammaista henkilöä muodostavat yhden eniten syrjäytyneistä ryhmistä. Vammaisten henkilöiden elämää ja kehitystä vaikeuttaa edelleen suuri määrä fyysisiä, oikeudellisia ja sosiaalisia esteitä. Tämä huolestuttaa kansanedustajaa Veronica Rehn-Kiveä (Rkp), eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

– Vammaiset lapset ja aikuiset eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan jokainen tarvitsee tukea ja apua omien tarpeidensa mukaan. Vaikka vammaisten henkilöiden tilanne on Suomessa melko hyvä, on vielä paljon kehitettävää. Vammaisille henkilöille ja heidän omaisilleen on tiedotettava siitä, millaista tukea he voivat saada pärjätäkseen arjessa ilman, että heidän tarvitsee käyttää heidän kallista aikaa ja energiaa mahdollisuuksien etsimiseen, Rehn-Kivi sanoo.

On tärkeää, että yhteiskunta suunnitellaan siten, että jokainen voi olla osallisena ja tulla tasavertaisesti kohdelluksi. Vammaispalvelulainsäädännön uudistus on alkanut ja uusi vammaispalvelulaki annetaan eduskunnalle keväällä. Vammaisten henkilöiden oikeutta osallistua päätöksentekoon ja itseään koskevien palvelujen suunnitteluun on vahvistettava.

– Erityishuolto siirtyy uusille hyvinvointialueille sote-uudistuksen yhteydessä vuoden 2023 alusta, ja eri vammaisten henkilöiden keskeisten palveluiden suunnittelu olisi pitänyt alkaa jo. Kaksikielisillä hyvinvointialueilla tulee olemaan suuri vastuu siitä, että ruotsinkielinen erityishuolto, ja ennen kaikkea kehitysvammaisten henkilöiden palvelu, säilyvät korkealla tasolla, Rehn-Kivi sanoo. 

Bergqvist: Selkeämpi terrorismilaki on nyt hyväksytty

Eduskunta on tällä viikolla hyväksynyt lakiesityksen, jonka mukaan terrorismirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä muutetaan ja täydennetään. Kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist (Rkp) on tyytyväinen rikoslain päivitykseen.

Lue edellinen artikkeli

Nylander asettuu ehdolle aluevaaleissa

- Itä-Uudenmaan kunnat tulevat yhdessä tulevaisuudessa vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on oma alue, koska teemme jo tällä hetkellä paljon yhdessä. Porvoon sairaalan tulevaisuus alueellisena sairaalana on hyvä esimerkki asiasta, jonka eteen meidän on yhdessä tehtävä työtä, Porvoon kaupungin valtuuston puheenjohtaja, valtiosihteeri Mikaela Nylander sanoo.

Lue seuraava artikkeli