Blomqvist: Seksuaalisen häirinnän vastainen työ vaatii asennemuutosta

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, ettäkaikki seksuaalisen häirinnän tapaukset on otettava vakavasti. Häirintää ei koskaan saa vähätellä. On tärkeää luoda ilmapiiri, jossa seksuaalisen ja muun häirinnän kohteiksi joutuneet uskaltavat ilmoittaa häirinnästä ja jossa he kokevat voivansa luottaa siihen, että he saavat tukea ja apua.

– Seksuaalisen häirinnän ja muun häirinnän vastainen työ vaatii monipuolisia toimia, eikä vähiten asennemuutosta. On tärkeää puuttua kaikenlaiseen häirintään.oimenpiteillä on oltava vaikutusta. Erityisesti johtotehtävissä olevilla henkilöillä on tässä keskeinenrooli, mutta myös kaikilla heillä, jotka todistavat häirintää, Blomqvist toteaa.

– Myös häirinnän ja sopimattoman käytöksen paljastaminen organisaatiossa vaatii rohkeutta, koska kyseessä on tilanne, jossa uhrit, tekijät ja vastuussa olevat usein tuntevat toisensa hyvin. Organisaation sisäiset valtahierarkiat ja suhteet eivät saa estää toimenpiteisiin ryhtymisentai johtaa siihen, että asioita lakaistaan maton alle, Blomqvist jatkaa.

Häirintä loukkaa henkilökohtaista koskemattomuutta ja voi vaikuttaa uhrin terveyteen sekä estää tasavertaisen osallistumisen työpaikalla tai vapaa-ajan toiminnassa. Naiset ja erityisesti nuoret sekävähemmistöihin kuuluvat ovat usein niitäjotka joutuvat häirinnän kohteiksi.

– Seksuaalista häirintää ei voi koskaan hyväksyä. Se on aivan liian yleinen ja laajalle levinnyt ilmiö kaikilla yhteiskunnan tasoilla, Blomqvist sanoo. Yksilötasolla jokainen tapaus on liikaa, ja yhteiskunnallisella tasolla se on merkittävä tasa-arvo-ongelma.

Syyskuussa 2021ministeri Blomqvist kutsui työmarkkinaorganisaatiot keskustelutilaisuuteen seksuaalisesta häirinnästä. Joulukuussa keskusteltiin pelastustoimen kanssa samasta aiheesta. Keväällä 2022 ministeri Blomqvist tulee kutsumaan urheilusektorin keskustelemaan aiheesta.

 

Rehn-Kivi: Koulutuspanostukset maksavat aina itsensä takaisin

Eduskunta käsitteli tänään valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko ja Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuorossa kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi painotti hallituksen merkittäviä koulutusuudistuksia joita on tehty panostaakseen koulutukseen.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist pitää kiinteistöverouudistusta täysin järjettömänä – saaristoon ehdotetaan jopa 244 prosentin korotus kiinteistöjen verotusarvoon

Hallitusohjelman mukaisesti toteutetaan kiinteistöverouudistus, jossa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon maapohjan ja rakennusten markkina-arvo. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) suhtautuu erittäin kriittisesti lausuntokierroksella olevaan ehdotukseen. RKP ei ole hyväksynyt lausuntokierroksella olevaa kiinteistöverouudistuksen ehdotusta.

Lue seuraava artikkeli