Blomqvist: Suomen on oltava syrjinnästä vapaa ja tasa-arvoinen yhteiskunta

Eduskunta on tänään (14.9) käsitellyt lähetekeskustelussa tasa-arvo poliittisen selonteon. Selonteko on valmistunut pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin johdolla.

– Selonteko on pohjimmiltaan strateginen asiakirja, joka ohjaa valtioneuvoston toimintaa ja missä linjataan pitkän tähtäimen kansalliset tasa-arvotavoitteet. Selonteon taustalla on vahva perus- ja ihmisoikeusperustaisuus ja jotta nämä toteutuvat on meidän jatkettava pitkäjänteistä työtä sukupuolten tasa-arvon eteen, sanoo Blomqvist. 

– Selonteossa linjataan, että Suomen on oltava kaikessa toiminnassa syrjinnästä vapaa ja tasa-arvoinen yhteiskunta. Siinä linjataan myös muun muassa, että jokaisen tulee saada elää ilman sukupuolistunutta väkivaltaa ja että kaikilla tulee olla yhtäläinen valta vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteiskuntaa sukupuolesta riippumatta, Blomqvist toteaa.

Valtioneuvosto antoi historian ensimmäisen naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevan selonteon eduskunnalle vuonna 2010. Yhteiskunta on kutienkin muuttunut reilu kymmenen vuoden aikana ja nykyinen hallitus on sitoutunut antamaan uuden selonteon, joka kuvaa paremmin tätä päivää.

– Viime vuodet ovat opettaneet meille, että ennakoiminen ei ole helppoa, mutta olemme selonteon valmistelussa pyrkineet ennakoimaan yhteiskunnallisia muutoksia ja kuinka ne vaikuttavat sukupuolen tasa-arvoon, kertoo Blomqvist.

Blomqvist on tyytyväinen selonteon linjauksiin, jotka ovat syntyneet hyvässä yhteistyössä sidosryhmien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. 

– Olen erittäin iloinen, että pääsimme tänään käymään lähetekeskustelua tästä hyvin tärkeästä, kaikkia elämänalueita ja -vaiheita koskettavasta asiakirjasta. On meidän päättäjien tehtävämme viedä, ei ainoastaan tasa-arvopolitiikkaa, vaan koko suomalaista yhteiskuntaa tämän tahtotilan suuntaisesti, Blomqvist päättää.

Henriksson ja Blomqvist: Hyvinvointialueille oikeudenmukaisempi rahoitus

Hallitus on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hyvinvointialueiden rahoituslain muuttamisesta. Siirtymätasausta koskeva muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että hyvinvointialueiden rahoitus on oikeudenmukaisempaa eri alueiden välillä. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja pohjoismaisesta yhteistyöstä ja tasa-arvosta vastaava ministeri Thomas Blomqvist ovat tyytyväisiä siihen, että muutos jota RKP on pitkään hallituksessa ajanut, nyt toteutetaan.

Lue edellinen artikkeli

Biaudet: Suomen pitää sitoutua feministiseen ulkopolitikkaan

Eduskunnan täysistunnossa käytiin tänään lähetekeskustelu valtioneuvoston tasa-arvopoliittisesta selonteosta.

Lue seuraava artikkeli