Borgarsdóttir Sandelin: Varhaiskasvatuksen henkilöstön palkkoja tulee nostaa

Pätevän henkilökunnan puute heikentää laatua ja korventaa tuloksia. Siksi näen, että palkkausta pitää kehittää, sanoo kaupunginvaltuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Sosiaali- ja terveydenhuolto, erityisesti vanhustenhuolto, oli yksi RKP:n priorisoinneista strategiatyössä sekä budjetin laatimisessa. Niin kauan kuin tämä alue kuulu kuntien tehtäviin priorisoimme näin RKP:ssä. Olemme myös aikaisemmin nostanut varhaiskasvatuksen maksuttomuuden keskusteluihin. Helsingin strategia sanoo, että var­haiskasvatuksessa panostetaan laatuun, työntekijöiden pysyvyyteen ja turvalliseen arkeen.

– Meidän tulee ottaa strategian kirjauksia vakavasti. Yhtäältä emme täytä olemassa olevia vapaita työpaikkoja varhaiskasvatuksessa ja toisaalta emme myöskään onnistu saamaan olemassa olevaa henkilökuntaa jäämään. Tämän haasteen ratkaisu vaatii meiltä taloudellisia panostuksia jo vuonna 2019. Pätevän henkilökunnan puute heikentää laatua ja korventaa tuloksia. Siksi näen, että palkkausta pitää kehittää, sanoo kaupunginvaltuutettu, Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Talouden kasvutahti kokonaistuotannossa tasaantuu noin kahden prosentin tuntumaan ja työllisyysaste nousee. Taloudelliset ennusteet näyttävät monelta osin positiivisilta vuodelle 2019.

– Helsingillä tulee jatkossakin olla tasapainoinen, pitkäjänteinen ja kilpailukykyinen taloudellinen politiikka, mutta samalla emme saa unohtaa, että kaikki helsinkiläiset eivät voi yhtä hyvin. Helsinkiläisten yhteinen rahoitus palveluista pitää olla läpinäkyvä ja tarkoituksenmukainen. Rahoitusta pitää suunnata yhteisiin tarpeisiin ja kohdistaa nykyisiin ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisuun.

Helsingin kaupunginvaltuustossa pidettiin valmistelua koskeva lähetekeskustelu vuoden 2019 talousarvioehdotuksesta. Valtuutettu Silja Borgarsdóttir Sandelin piti RKP:n ryhmäpuheenvuoron.

Pohjoismaat kannattavat yhteispohjoismaista sähköistä tunnistamista

Hienoa, että keskiryhmän tekemä ehdotus on saanut niin laajan tuen myös hallituksilta, Anna-Maja Henriksson sanoo.

Lue edellinen artikkeli

Henriksson: Vesittynyt kehysriihi – suuret ratkaisut jäivät hallitukselta tekemättä

Mihin jäivät merkittävät lisäpanostukset koulutukseen ja tutkimukseen? Tai linjaukset maksuttomasta varhaiskasvatuksesta? Niitä olisi kipeästi tarvittu.

Lue seuraava artikkeli