”Höj lönerna för personalen inom småbarnspedagogiken”

I Helsingfors råder det brist på personal inom småbarnspedagogiken. Det gäller barnträdgårdslärare, barnskötare och socialarbetare. Svenska folkpartiets vice ordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin kräver åtgärder.

− Staden lyckas inte tillsätta de lediga jobben inom småbarnspedagogiken med behörig personal. Vi lyckas inte heller hålla kvar den personal vi har. För att lösa utmaningen behövs ekonomiska insatser av oss senast 2019. Bristen på dagvårdspersonal kan inte fortsätta utan att kvaliteten sjunker och barnen drabbas. Därför anser jag att lönesättningen här måste ses över, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Social- och hälsovården, speciellt äldrevården, var en av SFP:s prioriteringar i förhandlingarna om strategin och budgeten för 2018. Så länge staden ännu har ansvar för den här sektorn, prioriteras det av SFP. Helsingfors strategi fastslår att det i småbarnspedagogiken ska satsas på kvalitet, en trygg vardag och att de anställda ska stanna kvar.

– Strategins skrivning måste tas på större allvar än vi gör idag, säger Silja Borgarsdóttir Sandelin.

Den ekonomiska tillväxten förutspås jämnas ut till en nivå på omkring två procent och sysselsättningsgraden förväntas öka. De ekonomiska prognoserna ser till stora delar positiva ut för 2019.

– Vi ska fortsätta föra en balanserad, långsiktig och konkurrenskraftig ekonomisk politik, men samtidigt måste vi beakta att alla idag i Helsingfors inte mår bra. Den ska rikta sig till gemensamma behov och användas till att tackla nuvarande och förebyggande av framtida sociala utmaningar.

Helsingfors stadsfullmäktige höll remissdiskussion om beredningen av förslaget till budget för år 2019. SFP-gruppens gruppanförande hölls av fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin.

En gemensam nordisk E-identifikation möter stöd i ministerrådet

Jag är glad över att frågan har ett så stort stöd hos samtliga länder och partier som är representerade. Det är ett styrkeprov för det nordiska samarbetet, säger Anna-Maja Henriksson.

Läs föregående artikel

Henriksson: Vesittynyt kehysriihi – suuret ratkaisut jäivät hallitukselta tekemättä

Vart tog de betydande tilläggssatsningarna på utbildning och forskning vägen? Eller linjedragningen om en avgiftsfri småbarnspedagogik? De skulle verkligen ha behövts.

Läs följande artikel