Euroopan parlamentti työstää nopeutettuja lupamenettelyjä uusiutuvalle energialle

Energiamarkkinoiden paine on johtanut ennennäkemättömään tahtiin ja lisääntyneeseen kompromissihalukkuuteen Euroopan parlamentissa. Esimerkkinä tästä, ympäristövaliokunta neuvotteli nopeasti kompromissin uusien energialaitosten lupaprosessien nopeuttamiseksi. Tämä on tärkeä osa EU:n strategiaa päästä eroon venäläisestä energiasta. Ympäristövaliokunta hyväksyi kompromissin tiistaina selvällä enemmistöllä.

Koska lupaprosessien päivitysehdotus sisältää muutoksia uusiutuvan energian direktiiviin, ne otetaan mukaan aiemmin lokakuussa alkaneisiin kolmikantaneuvotteluihin. Kolmikantaneuvottelut, ts. neuvottelujen viimeinen vaihe tarkoittaa, että komissio, parlamentti ja neuvosto yrittävät nyt päästä yhteiseen kompromissiin lopullisesta direktiivistä.

– Jos komission alkuperäinen ehdotus uusiutuvan energian direktiivin päivittämiseksi olisi julkaistu helmikuun 24. päivän jälkeen, se olisi näyttänyt aivan erilaiselta. Heinäkuussa parlamentin kantaa edeltäneiden neuvottelujen aikana monet Euroopan parlamentin jäsenet elivät edelleen ideologisessa maailmassa ymmärtämättä tilanteen vakavuutta. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, sanoo ympäristökomitean pääneuvottelija Nils Torvalds (RKP / Renew).

Direktiivin uusi osa vähentää käytännössä byrokratiavaatimuksia uusien uusiutuvan energian laitosten rakentamiseksi sopivilla alueilla. Suomessa prosessit suunnittelusta energiantuotantoon ovat jo Euroopan nopeimpia. Uusi lisäys on siis suunnattu ensisijaisesti maille, joissa byrokratia on vaikeuttanut itse tuotetun uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista.

– Uutta lisäystä tarvitaan lyhyellä tähtäimellä, jotta energiakriisistä päästään mahdollisimman nopeasti ja hieman pidemmällä aikavälillä luomaan pohja EU:n vuoden 2030 ilmastotavoitteiden saavuttamiselle, Torvalds muistuttaa.

Tšekin puheenjohtajuuskauden tavoitteena on saada kolmikantaneuvottelut päätökseen, mukaan lukien lupaprosessien uusi osa, ennen joulua. Tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite, kun otetaan huomioon, kuinka suuri kokonaisuus ja monta kiperää kysymystä on otettava huomioon.

Biaudet: Rauhan puolesta on tehtävä työtä

YK:n päätehtävänä on maailmanrauhan säilyttäminen. Tänään, kun vietämme YK:n päivää, meitä muistutetaan YK:n merkityksestä ja siitä, että YK:lla on nyt tärkeämpi rooli kuin koskaan. Venäjän ydinaseuhka ja sen hyökkäys Ukrainaan ovat muuttaneet kansainvälistä turvallisuuspoliittista tilannetta täysin.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz: Emme saa toistaa Nord Stream virhettä

Venäjän kiinteistöomistukset puolustuksellisesti tärkeiden kohteiden läheisyydessä ovat herättäneet huolta. Hallitus antoi viime viikolla ehdotuksensa lainsäädännön tiukentamiseksi. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz nostaa esille, että myös myös muut kuin varsinaiseen puolustukseen liittyvät kohteet voivat olla strategisesti tärkeitä.

Lue seuraava artikkeli