Snabbare tillståndsprocesser för förnybar energi framskrider i Europaparlamentet

Pressen från energimarknaden har lett till ett oerhört högt tempo och ökad kompromissvilja i Europaparlamentet. Ett exempel på detta är hur miljöutskottet snabbt förhandlat fram en kompromiss för snabbare tillståndsprocesser för nya energianläggningar. Detta som ett viktigt led i EU:s strategi att bli kvitt rysk energi. Denna kompromiss godkändes av miljöutskottet med bred marginal på tisdagen.

Eftersom förslaget till uppdatering av tillståndsprocesserna innebär förändringar i direktivet för förnybar energi, ska dessa upp i trepartsförhandlingarna, som påbörjades tidigare i oktober. Trepartsförhandlingarna, d.v.s. sista fasen av förhandlingarna, innebär att kommissionen, parlamentet och rådet nu försöker nå en gemensam kompromiss till ett slutgiltigt direktiv.

– Om kommissionens ursprungliga förslag på uppdatering av direktivet för förnybar energi skulle ha publicerats efter den 24 februari, skulle det ha sett mycket annorlunda ut. Under förhandlingarna som ledde fram till parlamentets ståndpunkt i juli, var det fortfarande många Europaparlamentariker som levde i en ideologisk värld utan att inse stundens allvar. Men bättre sent än aldrig, säger miljöutskottets huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew).

Den nya delen av direktivet kommer i praktiken att leda till minskat krav på byråkrati vad gäller byggandet av nya anläggningar för förnybar energi på lämpliga områden. I Finland är processerna från planering till energiproduktion redan bland de snabbaste i Europa och det nya tillägget är främst riktat mot länder där byråkratin gjort det svårt att nå målsättningarna för egenproducerad förnybar energi.

– Det nya tillägget behövs för att på kort sikt komma ur energiknipan så fort som möjligt och på lite längre sikt lägga grunden för att nå EU:s klimatmålsättningar för 2030, påminner Torvalds.

Det tjeckiska ordförandeskapets målsättning är att bli klar med trepartsförhandlingarna, med den nya delen för tillståndsprocesserna inkluderad, innan jul. Detta är en oerhört ambitiös målsättning med tanke på hur stor helhet och många kniviga frågor som måste beaktas.

Biaudet: Fred är något vi måste jobba för

FN:s främsta uppgift är att bevara världsfreden. Idag då vi firar FN-dagen påminns vi om FN:s betydelse och att FN idag har en viktigare roll än någonsin. Rysslands kärnvapenhot och deras invasion i Ukraina har fullständigt förändrat det internationella säkerhetspolitiska läget.

Läs föregående artikel

Adlercreutz: Vi ska inte göra om misstaget med Nord Stream

Ryskt fastighetsägande i närheten av strategiskt viktiga anläggningar har skapat oro. Förra veckan överlämnade regeringen sitt förslag till hur lagstiftningen ska skärpas. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz lyfter upp, att även andra än försvarsanläggningar kan vara strategiskt viktiga.

Läs följande artikel