Haglund, Schauman: Vi får inte överge våra unga

De senaste veckorna har nyheter om våld bland unga chockerat många. Den bestörtning och till och med ilska som rapporterna lett till visar på att vi har en stark vilja att skydda våra unga från våld.

Ilska och bestörtning berättigar dock aldrig till mera våld och tongångarna i debatten är stundvis djupt oroväckande enligt Svenska Folkpartiets ordförande Carl Haglund och Svensk Ungdoms ordförande Ida Schauman.

– Att reda ut brott är polisens och rättsväsendets uppgift. Om man börjar ta lagen i egna händer så gör man det arbetet svårare och riskerar dessutom att försätta oskyldiga personer i fara, säger Haglund.

Haglund och Schauman oroas av den främlingsfientlighet som florerat i diskussionerna och även i vissa politikers uttalanden. I ett land som Finland ska det vara en självklarhet att alla behandlas lika oberoende av hudfärg eller kulturell bakgrund, allt annat är oacceptabelt. Diskussionerna visar att vi tyvärr ännu har en lång väg att gå.

Utöver att lösa brotten är det viktigt att man nu ser på orsakerna till att vissa unga tar till våld. Det kan handla om individuella svårigheter och tragedier, utanförskap och frustration men det kan också vara ett tecken på att vi lever i svåra tider.

– Beslutsfattare har nu en viktig roll i att förebygga att liknande brott sker igen. Nu om någonsin ska vi satsa mera på tidigt ingripande och på förebyggande åtgärder. Det får inte bara bli vackra ord som sedan inte leder någon vart. En ung som hamnar utanför är en för mycket, säger Schauman.

Haglund och Schauman betonar att man måste ta tag i de problem som är specifika för unga med invandrarbakgrund. Undersökningar visar att unga med en annan kulturell bakgrund mår sämre och upplever mera ensamhet än andra. De flesta har upplevt mobbning och trakasserier och blir utsatta för våld oftare än andra.

– Det är viktigt att hitta sätt att bryta ner gränser. En stor del av brott som unga utför är kopplade till hur de tillbringar sin fritid. Därför måste unga erbjudas meningsfull fritidssysselsättning som de kan delta i oberoende av bakgrund. Bland annat idrotten är en viktig port till delaktighet, något jag vill satsa mera på som idrottminister, säger Haglund.

Igen ett hot mot landsbygden

Kretsstyrelsen för Svenska folkpartiet i Österbotten godkänner inte varslandet om utdragen tidtabell för utbetalning av jordbruksstödet och ställer oss kritiska till den alltmer ökade byråkratin inom jordbruket.

Lue edellinen artikkeli

Haglund toivoo Räsäseltä selitystä

Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Carl Haglund kummastelee ministerikollega Päivi Räsäsen lausuntoa sunnuntain Turun Sanomissa

Lue seuraava artikkeli