Kaikilla on oltava oikeus väkivallattomaan elämään riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta taipumuksesta, vammasta tai etnisestä alkuperästä.
Tarvitsemme satsauksia pari- ja läheissuhteiden väkivallan torjuntaan, enemmän turvakotipaikkoja sekä riittäviä ja tarkoituksenmukaisia resursseja väkivallan torjumiseen yhteiskunnassa.

Christoffer Hällfors

Politiikka ja data-analyytikko, kunnnallissihteeri

Yhteystiedot »