Kaikilla on oltava oikeus väkivallattomaan elämään riippumatta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta taipumuksesta, vammasta tai etnisestä alkuperästä.
Tarvitsemme satsauksia pari- ja läheissuhteiden väkivallan torjuntaan, enemmän turvakotipaikkoja sekä riittäviä ja tarkoituksenmukaisia resursseja väkivallan torjumiseen yhteiskunnassa.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »