Henriksson: Hallituspuolueilla erittäin vakavan pohtimisen paikka

Perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa sote-esityksestä. Hallituksen valinnanvapauslakiesitys sisältää edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia. Siinä on noin 20 perustuslain kannalta ongelmallista kohtaa.

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan perustuslakivaliokunnan valinnanvapausesitystä koskevan lausunnon myötä hallituspuolueilla on erittäin vakavan pohtimisen paikka.

– Perustuslakivaliokunnan kanta on selkeä. Hallituksen valinnanvapauslakiesitys sisältää edelleen vakavia perustuslaillisia ongelmia. Siinä on noin 20 perustuslain kannalta ongelmallista kohtaa, sanoo Anna-Maija Henriksson, joka on myös perustuslakivaliokunnan jäsen.

– Nyt hallituspuolueilla täytyy löytää kärsivällisyyttä tehdä tarvittavat korjaukset, jotta saadaan aikaiseksi perustuslain kannalta kestävä sote-paketti. Esimerkiksi valinnanvapauden voimaantulon ja maakuntien sote-palveluiden rahoituksen osalta on vielä isoja ongelmia ratkaistavana. Henrikssonin mukaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on nyt annettava työrauha.

– Nyt ei saa hosua enää, hallituspuolueiden on tehtävä kotiläksynsä huolella, jotta esityksen riskit minimoidaan ja kansalaisten perusoikeudet turvataan. Samalla on perusteellisesti varmistuttava esityksen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn. Tässä vaiheessa on aivan turha keskustella mahdollisten maakuntavaalien aikataulusta.

RKP – Suomen yrittäjäystävällisin oppositiopuolue

Olen erittäin iloinen siitä, että työmme työllisyyden parantamiseksi ja yrittäjien toimintaedellytysten hyväksi huomioidaan ja saavat tunnustuksen.

Lue edellinen artikkeli

Nylander: Ruotsinkielisiä opinto-ohjaajia pitää kouluttaa

On ongelmallista, ettei löydy tarpeeksi päteviä opinto-ohjaajia, varsinkin ruotsinkielisillä alueilla. Koulutettujen opinto-ohjaajien tarve pitää ottaa vakavissaan.

Lue seuraava artikkeli