Henriksson ja Blomqvist sote-mallista: Tärkeä askel oikeaan suuntaan, mutta vaatii laajan keskustelun

Hallitus esitteli tänään uuden sote-uudistuksen keskeiset ehdotukset. RKP:n ministereiden Anna-Maja Henrikssonin ja Thomas Blomqvistin mukaan on tärkeää, että uudistus on nyt näin pitkällä.

– Tämä uudistus tehdään, jotta sosiaali- ja terveydenhuolto maassamme tulisi entistä paremmaksi, ja jotta saamme mallin, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Teemme uudistuksen, jotta potilaat saavat oikeaa hoitoa oikeaan aikaan, ja turvataksemme hoidon tasa-arvon kotipaikasta riippumatta. Olen erityisen iloinen, että löysimme Uudellemaalle erityisratkaisun. Ilman sitä eri alueet olisivat olleet rakenteeltaan aivan liian erilaisia, eikä ajatus maakunnista, jossa päätösvalta on suhteellisen lähellä kansalaisia olisi toteutunut täällä. Uudestamaasta olisi tullut kohtuuttoman iso alue – nyt voimme turvata sen, että maakunta ja päätöksenteko ovat lähempänä ihmistä, sanoo pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist.

– Tässä esityksessä on keskitytty kielellisiin oikeuksiin aivan eri tavalla kuin aiemmin. Jokaiseen kaksikieliseen maakuntaan tulee vahvat tehtävät omaava kielilautakunta. Lautakunta on virallinen toimielin, jonka tehtävänä on muun muassa tehdä ruotsinkielisen palvelun k paraäytännön parannusehdotuksia. Erityisesti silloin, kun olemme kaikkein haavoittuvimmillamme ja heikoimmillamme, on tärkeää saada hoitoa omalla äidinkielellä, Blomqvist painottaa.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson huomauttaa, että toimiva terveydenhoitojärjestelmä on suomalaisille erittäin tärkeää. Nykyisessä järjestelmässä on osoittautunut olevan puutteita, ja nyt esitetty malli on Henrikssonin mielestä hyvä pohja jatkotyölle.  

– Haluan kiittää kollegaani Thomas Blomqvistiä hyvästä työstä ministerityöryhmässä. On ollut rankka prosessi päästä näin pitkälle samalla kun Suomessa on vallinnut poikkeustila. Kyseessä on vuosikymmenen suurin uudistus. Monet kuntien tehtävistä siirtyvät maakuntiin. Demokratian näkökulmasta on siksi tärkeää nyt käydä perusteellinen keskustelu terveydenhoidon mallista ja sen rahoituksesta, ja luonnollisesti myös siitä, miten esitys käytännössä vaikuttaa ihmisten mahdollisuuteen saada hoitoa lähellä. Rahoitus on niin keskeinen kysymys, että mallin seurauksista tarvitaan laaja keskustelu, Henriksson sanoo.

– RKP on jo kauan puhunut sellaisen sote-uudistuksen puolesta, joka laittaa potilaan keskiöön, jossa hoito on mahdollisimman lähellä ihmistä, jossa hoitoa saa oikeaan aikaan ja etäisyydet hoitotoimipaikkoihin ovat mahdollisimman lyhyet. Hoitoa lähellä sinua on oltava ohjenuora tässäkin uudistuksessa, Henriksson sanoo.

 

Rehn-Kivi: Sote-uudistukselle tärkeä askel eteenpäin

Hallitus on tänään esitellyt linjauksensa sote – ja maakuntauudistukselle. Esitys, joka kokoaa sosiaali – ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteen, ja joka sisältää myös koko pelastustoimen, menee nyt laajamittaiselle lausuntokierrokselle kesäkuun ja syyskuun väliselle ajalle. Kansanedustaja ja eduskunnan sosiaali – ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) iloitsee erityisesti siitä, että Uusimaa jakautuu viiteen omaan hoitoalueeseen, sekä vahvoista kirjoituksista, joilla taataan tasavertainen hoito myös ruotsin kielellä.

Lue edellinen artikkeli

Bergqvist & Wickström: Etätyö maaseudulla ja saaristossa vaatii toimivia tietoliikenneyhteyksiä

Kansanedustaja ja RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist ja RKP:n varapuheenjohtaja Henrik Wickström toivovat, että suunnittelemme nyt tosissaan miten Suomessa voidaan tarjota toimivia tietoyhteyksiä erityisesti maaseudulla ja saaristossa. Kuituverkon laajentaminen on tärkeä osa ratkaisua, Bergqvist ja Wickström sanovat.

Lue seuraava artikkeli