Haglund: För att rädda välfärdsstaten behöver vi mer invandrare

Enligt en färsk rapport av näringslivsdelegationen EVA behöver Finland årligen 34 000 nettoinvandrare för att arbetskraften inte skall krympa inom de kommande årtiondena.

I november kom en utredning av Boston Consulting Group till liknande slutsatser. Den konstaterade att behovet av invandrare är ca 400 000 till år 2030. Rapporternas budskap är klart: Finland klarar sig inte utan invandring

– Eftersom vi också i fortsättningen vill uppehålla en omfattande välfärdsstat måste vi snabbt vidta åtgärder för att öka på invandringen. Det här betyder attitydförändringar och en utveckling av vår integrationspolitik. Dessa är också målsättningar i SFP:s riksdagsvalsprogram, säger Svenska folkpartiets ordförande, försvarsminister Carl Haglund.

– Nästa regering måste vidta åtgärder så att vi kan öka den arbetsrelaterade invandringen, säger Haglund.

– Senast nu är det dags att släppa den förlegade uppfattningen att invandrare kommer till Finland och tar ”våra” jobb. Det här berör också vår arbetsmarknadspolitik. Därför hoppas jag också att arbetsmarknadsparterna tar ett aktivt grepp och gör vad de kan för att befrämja sysselsättandet av invandrare. Vi borde också ta bort onödiga hinder som behovsprövningen som arbetstagare från länder utanför EU måste gå igenom för att få arbetstillstånd. Att öka utbudet på arbete ökar inte på arbetslösheten, annars skulle länder med fler invånare ju ha högre arbetslöshet än mindre.

EVA:s rapport: http://www.eva.fi/blog/2015/01/29/eva-analyysi-tulevaisuuden-tekijat-suo…

Boston Consulting Groups rapport: http://www.bcg.fi/documents/file177061.pdf

Ärlighet, realism och framtidstro

Svenska folkpartiet är det ärliga partiet, som går till val med realistiska vallöften och sund framtidstro.

Läs föregående artikel

Patrik Karlsson till regionkommittén

Patrik Karlsson från Vanda har blivit vald till ersättare i Europeiska unionens regionkommitté.

Läs följande artikel