Koulun pitää tukea ja rohkaista oppilasta sekä tarjota isompia haasteita ja tarvittaessa mahdollisuuksia vaativampiin tehtäviin.

Pätevä henkilökunta on kaikilla koulutusasteilla oppilaiden perusoikeus. Kielten opetus on aloitettava aikaisemmin, ja satsauksia kielikylpyihin, kielisuihkuihin ja muihin toimiviin kieltenoppimismenetelmiin on laajennettava. Opetusmateriaalia ja opettajainkoulutusta on päivitettävä vanhentuneiden sukupuolistereotypioiden ja syrjinnän torjumiseksi.

Tänä päivänä yhdeksänneltä luokalta valmistuvista noin 10 prosentilla ei ole riittäviä valmiuksia opiskella eteenpäin. Siksi kunnat tarvitsevat rahoitusta voidakseen tarjota lisävuotta perusopetukseen. Oppilaalle lisävuosi voi olla oikea tapa hankkia niitä tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee parantaakseen motivaationsa jatkaa opintoja. Tarvitaan joustavia ja räätälöityjä ratkaisuja, jotta kaikki saisivat päättötodistuksen.

Joel Sundström

Poliittinen asiantuntija

Yhteystiedot »

Anna-Maja Henriksson: Takaisin maailman kärkeen koulutuksessa

Yksi tärkeimmistä asioista Suomen tulevaisuuden kannalta on, että jatkamme panostamista lasten ja nuorten hyvään koulutukseen. PISA-tulokset julkaistaan kolmen vuoden välein, ja julkaisupäivää odotetaan aina jännityksellä koulutuspiireissä. Miten maamme on pärjännyt? Mihin sijoitumme kansainvälisessä vertailussa?

RKP haluaa vähentää lapsiköyhyyttä ja ehkäistä nuorten syrjäytymistä

Nuoren ihmisen syrjäytyminen on tragedia nuorelle itselle ja miljoonaluokan kustannus yhteiskunnalle. Jokainen syrjäytynyt nuori on yksi liikaa, siksi RKP haluaa nähdä erilaisia, sekä välittömiä että pidemmän aikavälin toimenpiteitä. Lähtökohtana pitää olla, että kukaan ei jää ulkopuolelle.

Puoluekokous 2022 Turussa

Aloite 34 – RKP:n tulee toimia startup-ystävällisen Suomen puolesta

Beslut

RKP tekee työtä sen eteen, että yhteistyötä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja kasvuyritysympäristöjen välillä edistetään. että luotettavia laajakaistayhteyksiä ja toimistotilojen yhteiskäyttöä myös