Kestävän ja ympäristöystävällisen EU-budjetin puolesta

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta painostaa Europarlamentaarikko Nils Torvaldsin aloitteesta EU:ta laajentamaan ympäristö- ja ilmastofokustaan.

– Ympäristöystävällinen ajattelu voi ja tulee olla luonnollinen osa kaikkea tekemäämme politiikkaa. Tämän olemme vahvistaneet Eurooppa 2020-strategian yhteydessä, ja siinä meidän on myös pysyttävä, toteaa Torvalds.

– Komission varapuheenjohtaja Kristalina Georgieva on myös kiinnittänyt tähän huomiota monivuotisen budjettikehyksen muutosesityksessään, jossa lisätään varoja muun muassa Horisontti 2020 -tutkimusohjelmalle. Horisontti 2020 sisältää useita mahdollisuuksia uusille ympäristöystävällisille innovaatioille sekä kestäville uusille ajattelutavoille.

Budjettiäänestyksessä Torvalds onnistui myös varmistamaan 100 miljoonan euron tuen maidontuottajille, jotka ovat kärsineet eniten Venäjän tuontirajoituksista koskien tiettyjä elintarvikkeita. Komissio on esittänyt lisätukea maidontuottajille, mutta Venäjän tuontikielto tulee ottaa selkeämmin huomioon tukien jaossa.

– Toivon, että EU:n jäsenmaat ja neuvosto ovat tästä samaa mieltä, kun vuoden 2017 budjetista neuvotellaan marraskuussa.

Vuoden 2017 budjetista äänestetään täysistunnossa Strasbourgissa lokakuun viimeisellä viikolla, minkä jälkeen 21 päivää kestävä sovitteluprosessi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä alkaa. Torvalds toimii yhdessä kollegansa Gérard Deprezin kanssa liberaalin ALDE-ryhmän esittelijänä budjettineuvotteluissa.

Hallitus kohtelee turvapaikanhakijoita kuin rikollisia

Sen sijaan, että hallitus kieltäisi lasten säilöönoton – kuten lukemattomat ihmisoikeusjärjestöt ovat jo vaatineet –kiristää hallitus turvapaikanhakijoiden valvontaa entisestään tarkemman valvonnan kautta.

Lue edellinen artikkeli

Vakuutusjärjestelmän leikkaukset uhkaavat ammattikalastusta

Hallituksen suunnitelmat leikata voimakkaasti kalastusvakuutusjärjestelmästä ovat uhka suomalaisen ammattikalastuksen tulevaisuudelle.

Lue seuraava artikkeli