Missbrukarvård i Svenskfinland – ett gemensamt ansvar

När Pixneklinikens verksamhet slutar behövs ett alternativ.

Verksamheten på Pixnekliniken i Malax, som upprätthållits av Kårkulla samkommun, slutar i sin nuvarande form senast den 30.6.2017. Det betyder ändå inte att missbrukarvård på svenska försvinner, det betyder att något nytt och bättre ska byggas upp.

För kommuner och aktörer i hela Svenskfinland kräver det nu ett aktivt grepp och en vilja till samarbete för att utveckla nya modeller och nya sätt att organisera missbrukarvård på svenska. Malax kommun, Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. och föreningen Fri från narkotika r.f. har startat ett samarbete med mål att hitta nya och bättre former av missbrukarvård för hela Svenskfinland

Styrelsen för Svenska folkpartiet i Nyland uppmanar alla kommuner i Nyland att ta aktivt del i nyskapande av missbrukarvård för hela Svenskfinland!

Päivystysasetus on katastrofi monelle suomalaiselle

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson tyrmää hallituksen päivystyslinjaukset.

Lue edellinen artikkeli

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

SFP:s gruppanförande om vårdreformen den 2.11.2016. Stadsfullmäktigegruppens viceordförande och medlem i social- och hälsovårdsnämnden, Gunvor Brettschneider. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Lue seuraava artikkeli