Naisiin kohdistuva väkivalta loukkaa ihmisoikeuksia ja uhkaa tasa-arvoa ja kansanterveyttä

Tänään on kansainvälinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen päivä. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen on tärkeä tavoite. Hallitus ja Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen ministeriryhmä ovat työskennelleet aktiivisesti naisiin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisemiseksi.

Vastuuministerinä RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on ylpeä siitä, että tämä hallitus on siirtynyt sanoista tekoihin naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa.

– Naiset ovat erityisen alttiita nykyisen tai entisen kumppanin väkivallan teoille ja seksuaaliselle väkivallalle. Siksi tarvitaan lainsäädäntöä, joka suojelee erityisesti tyttöjä ja naisia. Naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi olemme hallituksessa muun muassa toteuttaneet historiallisen seksuaalirikosuudistuksen, laatineet 32-kohtaisen ohjelman naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, ryhtynyt toimiin ihmiskauppaa vastaan ja nimittänyt naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan. Sen lisäksi olen myös antanut eduskunnalle lakiesityksiä lähestymiskiellon tehostamisesta ja sukupuolen lisäämistä rangaistuksen koventamisperusteeksi. Väkivallalle on saatava loppu, Henriksson sanoo.

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist huomauttaa, että naisiin kohdistuva väkivalta on yhteiskunnallinen ongelma ja aiheuttaa usein uhrille suurta haittaa.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeushaasteista ja se on merkittävä ongelma myös sukupuolten tasa-arvon ja ihmisten terveyden kannalta. Väkivallasta ja häirinnästä vapaa elämä pitäisi olla itsestäänselvyys kaikille. Meidän on jatkettava työtä miesten naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi. Tarvitaan sekä eri viranomaisten, että kansalaisten tietoisuutta erilaisista naisten kohtaamista väkivallan muodoista ja meidän on tehtävä panostuksia uhrien auttamiseksi, Blomqvist sanoo.

Myös RKP:n naisjärjestön puheenjohtaja Anita Westerholm korostaa määrätietoista ja aktiivista työtä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Suomessa ainakin 50 000 naista kokee seksuaalista väkivaltaa vuosittain ja joka kolmas nainen on joutunut nykyisen tai entisen kumppaninsa fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi.

– Kanssaihmisinä ja yhteiskuntana meidän on oltava haavoittuvien puolella ja tehtävä kaikkemme, jotta naiset voisivat elää turvassa ja ettei yhdenkään naisen elämä sammuisi liian aikaisin. Kenenkään ei pitäisi joutua tuntemaan pelkoa julkisissa tiloissa tai omassa kodissaan. Työtä tulee tehdä joka päivä ja kaikilla tasoilla. On muun muassa äärimmäisen tärkeää, että hyvinvointialueilla kehitetään pitkäjänteistä ja järjestelmällistä työtä sukupuolittuneen väkivallan ja perheväkivallan lopettamiseksi, Westerholm sanoo.

RKP:n valtuustoryhmä Varsinais Suomen hyvivointialueella haluaa nähdä kestävän talouden koko hyvinvointialueella

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustokokouksessa 23.11 päätettiin asiakasmaksuista. Valtuusto päätti vapauttaa asiakkaat terveyskeskusmaksuista jotka ovat rintamaveteraaneja, sotainvaliideja ja miinanraivaajoita sekä henkilöt jotka saavat takuueläkettä tai toimeentulotukea. Sen lisäksi sotainvaliidit, rintamaveternaait ja miinanrajvaajat vapautetaan myös päivystys- ja polikliniikkamaksuista TYKS:ssä. Valtuusto päätti lisätä päätösesitykseen pykälän, missä myös omaishoidettavat vapautetaan asiakasmaksuista niiltä laissa säädetyiltä vapaapäiviltä joina omaishoitajalla on oikeus olla vapaalla.

Lue edellinen artikkeli

Tötterman haluaa jatkaa Turun RKP:n puheenjohtajana – tavoitteena vahvistaa RKP:n liberaali oikeistopolitiikka

Anna-Karin Tötterman hakee jatkoa Turun RKP:n puheenjohtajana. Tötterman on ollut aktiivinen päätöksentekijä useamman vuoden ja hänellä on useita luottamustehtäviä niin RKP:n Turun kaupungin kuin Folktingetin sisällä. Hän on toiminut Turun RKP:n puheenjohtajana vuodesta 2020. Koulutukseltaan Tötterman on politiikan lisensiaatti ja työskentelee nykyisin koulutuspoliittisen edunvalvonnan piirissä.

Lue seuraava artikkeli