Upp till bevis, HNS

Nämnden för Borgå sjukvårdsområde fattade i går på sitt möte med rösterna 7–6 beslut om att inte ansöka om tilläggstid för förlossningsavdelningen vid Borgå sjukhus.

Majoriteten av nämndmedlemmarna ansåg att Borgå sjukhus bäst utvecklas genom att satsa på annan verksamhet än förlossningsverksamheten. Mycket av det som planeras för Borgå sjukhus framtid är beroende av den politiska viljan inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS).

– Nu var det regionens egna beslutsfattare som svek förlossningsavdelningen. I framtiden får inte HNS svika sjukhuset som helhet, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) som är mycket besviken på nämndens beslut.

– Borgå sjukhus behövs också i framtiden för gammal och för ung, med service på både finska och svenska. Det finns många frågetecken kring lagstiftning, vårdreformen och metropolområdets särlösning. De här osäkerhetsfaktorerna får inte leda till att HNS i framtiden sviker Borgå sjukhus och nedgraderar sjukhusets verksamhet.

– Den nya jourförordningen möjliggör att man inom sjukvårdsdistrikten kommer överens om en ny arbetsfördelning. Den plan ledningen för Borgå sjukhus har utarbetat kräver både investeringar och vilja från HNS sida. Nu gäller det för HNS att genom konkreta gärningar och beslut visa att man faktiskt vill utveckla Borgå sjukhus som ett sjukhus med dygnet runt jourverksamhet, mångsidig service inom specialsjukvården och fortsatt kirurgisk verksamhet.

Henriksson välkomnar valfrihet

Arbetsgruppen som utrett patienternas valfrihet i vårdreformen överlämnade igår sin rapport åt familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Läs föregående artikel

Uttalande från Svenska folkpartiet i Helsingfors kretsstyrelsemöte 6.6.2016

SFP i Helsingfors kretsstyrelse är glada över att Helsingfors kretsordförande Silja Borgarsdóttir Sandelin valt att kandidera för vice ordförandeposten i partiet.

Läs följande artikel