Oikeusvaltioperiaatetta ei saa hukuttaa populismin syövereihin

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson korosti oikeusvaltioperiaatteen merkitystä tänään Paasikivi-Seuran tilaisuudessa pitämässään puheessa.

– Viime aikojen kehitys ympäri maailmaa osoittaa, että mitään mitä vielä vähän aikaa sitten ehkä pidimme itsestäänselvyytenä, ei enää voi pitää täysin varmana. On kuitenkin entistä tärkeämpää, että emme luovu omista perusarvoistamme ja periaatteistamme. Meidän on pidettävä kiinni demokratiasta, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista, sanoo Henriksson.

Henriksson painottaa, että oikeusvaltioperiaatteen kansallinen täytäntöönpano on yksi tärkeimmistä edellytyksistä EU:n jäsenvaltioiden väliselle luottamukselle. Henriksson sivusi puheessaan muun muassa Unkarin ja Puolan hälyttävää oikeusvaltiokehitystä.

– On erittäin tärkeää, että EU:n sisällä reagoidaan kaikkiin oikeusvaltioperiaatetta uhkaaviin tekijöihin tehokkaasti ja nopeasti. Suomen vakiintunut kanta EU:ssa on pitkään ollut oikeusvaltioperiaatteen aktiivinen edistäminen. Vaikuttaa siltä, että tämä kanta ei ehkä ole enää yhtä vahva kuin aikaisemmin. Tämä on hyvin huolestuttavaa, sanoo Henriksson.

Henriksson on myös huolissaan kotimaisen asenneilmapiirin muuttumisesta. Hän pitää vakavana, että eräät hallituspuolueiden kansanedustajat puhuvat perustuslaista kyseenalaistavaan sävyyn.

– Nyt, jos koskaan tarvitsisimme vastuuntuntoista arvojohtajuutta niin kotimaassa, EU:ssa kuin koko maailmassakin. Meidän politiikkojen tulee näyttää esimerkkiä. Oikeusvaltioperiaatetta ei saa hukuttaa populismin syövereihin, sanoo Henriksson.

Henriksson nosti puheessaan myös vahvasti esille Pohjoismaisen puolustusyhteistyön merkityksen. Henrikssonin mukaan Pohjoismaiden päättäjien tasolla vallitsee vahva yhteisymmärrys siitä, että maat ovat pieniä ja liian heikkoja tullakseen toimeen yksin kaikissa olosuhteissa. Siksi Ruotsin kanssa tehtävän puolustusyhteistyön lisäksi yhteistyötä olisi kehitettävä ja syvennettävä etenkin Norjan, mutta myös Tanskan kanssa.

– Nyt kun tilanne Itämeren alueella kiistattomasti on kiristynyt, eikö olisi myös syytä taas nostaa esiin Norjan entisen ulkoministerin Thorvald Stoltenbergin laatimaa, helmikuussa 2009 julkaistua raporttia, sanoo Henriksson.

Henriksson on vakuuttunut siitä, että Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei olisi syntynyt ilman pitkän yhteisen historian aikana syntynyttä luottamusta Pohjoismaiden välillä. Puolustusyhteistyötä on mahdollista syventää, mutta se edellyttää, että yhteistyötä vaalitaan ja kehitetään kaikilla yhteiskunta-alueilla.

– Seuraavan askeleen pohjoismaisessa yhteistyössä tulisi olla pohjoismainen kansalaisuus, joka poistaisi monen ihmisen kohtaamia rajaesteitä. Tässä voi esimerkiksi olla kyse mahdollisuudesta avata pankkitili tai saada henkilöllisyystodistus, sanoo Henriksson.

Henriksson: Hallitus ei panosta väkivallan urien auttamiseen

Hallituksen tämänpäiväiset määrärahat väkivallan uhrien suojaamiseksi eivät ole riittäviä edes olemassa olevien turvakotien toiminnan ylläpitämiseksi.

Lue edellinen artikkeli

Adlercreutz lähes nollaenergiarakentamisesta: Torjuntavoitto

Arkkitehti ja RKP:n kansanedustaja Anders Adlercreutz on vajaan vuoden ajan eri keinoin pyrkinyt vaikuttamaan lakiehdotuksen muotoiluun ja sanoo lakiehdotuksen olevan monella tapaa parempi kuin keväällä esitetty versio.

Lue seuraava artikkeli