Ollikainen: Agenda 2030 tarvitsee pohjoismaisen otteen

Pohjoismainen ajattelutapa on tärkeä luodessamme hiilineutraalia yhteiskuntaa. Mikko Ollikainen (RKP) viittasi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden tuoreeseen ohjelmaan eduskunnan Agenda 2030-toimintaohjelman väittelyssä keskiviikkona.

– Ensi vuonna Suomen ollessa puheenjohtajamaa Pohjoismaisessa ministerineuvostossa tavoitteina tulee olemaan aktiivinen yhteistyö entistä ympäristöystävällisemmän, kilpailukykyisemmän ja sosiaalisesti kestävämmän Pohjolan luomiseksi. Yhdessä olemme vahvempia myös Agenda 2030-prosessissa, Ollikainen sanoo.

Hän korostaa, että kestävyyttä tarvitaan eri osa-alueilla, niin teollisuusprosesseissa, energiaratkaisuissa, kiertotaloudessa kuin työmarkkinoilla.

– On tärkeää, että kuntia kannustetaan ottamaan omaa vastuuta. Kyse voi esimerkiksi olla älykkäiden sähköverkkojen kehittämisestä tai oman sähkön tuottamisesta tuuli- tai aurinkoenergian avulla. Maatalouspäästöjä voisi myös käyttää esimerkiksi biokaasuna oman lähiyhteiskunnan autoihin.

Ollikainen painottaa, että kaiken ei tarvitse olla laajamittaista. Meillä on oltava joustava ja mahdollistava lainsäädäntö.

– Agenda 2030 sisältää kunnianhimoisia tavoitteita. Kansalaisten on koettava, sekä kaupungeissa että maaseudulla, että he ovat osallisia. Agenda 2030:n tietojen ja tavoitteiden on oltava selkeät ja faktapohjaiset, jotta kansalaiset helposti pystyvät omaksumaan niitä, Ollikainen toteaa. 

Anna-Karin Tötterman hakee jatkokautta Turun RKP:n johdossa

Anna-Karin Tötterman hakee jatkokautta Turun RKP:n puheenjohtajana järjestön syyskokouksessa 12. marraskuuta.

Lue edellinen artikkeli

Torvalds: Korkea aika varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen EU:n talousarviossa

Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds (SFP/Renew) suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston sopimukseen siitä, miten EU:n monivuotisen rahoituskehyksen ja elvytyspaketin ehdoksi asetetaan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. - Uudet ehdot ovat selkeä askel oikeaan suuntaan. Nyt meidän on puolustettava eurooppalaisia arvoja.

Lue seuraava artikkeli