Käppen måste varvas med morot

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi lämnade idag in en avvikande åsikt då riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott behandlade regeringens förslag om en förkortning av utbetalningsperioden.

– Vi behöver fler som arbetar och betalar skatter för att trygga välfärdssamhället. För att vi ska kunna höja sysselsättningsgraden behöver den enskilda arbetstagaren stöd, speciellt vid perioder då arbetskarriären av olika skäl avbryts. Då behövs både rehabilitering och fortbildning men även ekonomisk drivkraft för att det alltid ska löna sig att arbeta, säger Rehn-Kivi.

Svenska riksdagsgruppen föreslår i sin skuggbudget att förkortningen av dagpenningens utbetalningsperiod kompenseras av en höjd stödsumma. Detta skulle göra den inkomstrelaterade dagpenningen mera sporrande. Erfarenheterna av en liknande modell i Danmark är goda.

– Utredningar som gjorts i Finland visar att arbetslösa får ny anställning antingen strax efter att de blivit arbetslösa eller precis innan stödet tar slut. Därför bör de aktiverande åtgärderna införas av arbetsförmedlingen direkt i början av arbetslöshets- eller permitteringsperioden, då stödbehovet är störst.

Helsingfors: Helsingfors stadsfullmäktige gruppmotion

Helsingfors bör utreda möjligheten att bli en av städerna som deltar i ICORN:s nätverk som erbjuder fristad för förföljda journalister, författare och artister.

Läs föregående artikel

Oacceptabelt med svensk morgontidning på eftermiddagen

Posten har i förhandlingar med sina kunder fattat beslut att den största kunden Sanoma Oy får avgöra på vilka områden morgontidningar delas ut.

Läs följande artikel