Jotta yksin Suomen saapuvat alaikäiset maahanmuuttajat eivät syrjäytyisi, heille on annettava vastaavanlaista jälkihoitoa kuin suomalaiset lapset saavat.

Andreas Elfving

Poliittinen sihteeri ja Kansainvälisten asioiden sihteeri

Yhteystiedot »